Anpassa textstorlek
A A A
14 april 2015

Det slängs fortfarande i soppåsen

Våra hyresgäster är duktiga på att källsortera och i hela 97 procent av våra fastigheter erbjuder vi möjlighet att sortera förpackningar. Men inget är så bra att det inte kan bli bättre. Umeva har genom ett stickprov undersökt vad som fortfarande slängs i hushållssoporna, trots att det går att återvinna.

Det slängs i soppåsen 

Bilden ovan är en sammanställning baserad på ett stickprov som Umeva gjorde bland hyresfastigheter under 2013. Bilden visar  vad som slängs i hushållssoporna hos hushåll som har tillgång till matavfallssortering. Siffrorna från stickprovet visar att det fortfarande är mycket återvinningsbart, bland annat matavfall, som slängs i hushållssoporna.

Det ska du göra med avfallet

Matavfall ska du lägga i den bruna papperspåsen och sedan slänga i de bruna kärlen avsedda för matavfallsåtervinning. Du som har matavfallssortering på ditt område kan hämta bruna påsar för sortering i ditt soprum. I hela 92 procent av våra fastigheter finns det möjlighet att sortera matavfall. Läs mer om matavfallssortering

Plast (såväl hård- som mjukplast) ska du lägga i kärlen för plaståtervinning. Hårdplasten används i tillverkning av bland annat bilinredning, rör, hinkar blomkrukor med mera. Mjukplasten används för att göra diskborstar, blomkrukor och plastsäckar.

Papper ska du lägga i kärlet för pappersåtervinning. Pappret skickas till IL Recyclings anläggning i Holmsund där det sorteras och balas. All wellpapp går därefter till SCA Packaging Obbola AB och pappersförpackningar tas om hand Fiskeby Board i Norrköping. Återvunna tidningar blir till nytt tidningspapper.

Blöjor och bindor ska du slänga i dina vanliga hushållssopor.

Trädgårdsavfall ska du helst lägga i en kompost. Om du inte har någon sådan ska allt kompostmaterial läggas i dina vanliga hushållssopor. Mindre mängd blommor och blad (men inte jord), kan du lägga i matavfallssorteringen.

Textilier och kläder ska du helst lämna till textilåtervinning eller second hand. Sådant som inte går att återanvända ska du lägga i de vanliga hushållssoporna.

Glas lägger du i kärlen för glasåtervinnng. Tänk på att skilja på färgat och ofärgat glas. Den stora delen glas som återvinns blir till nya glasförpackningar. Resten används vid tillverkning av till exempel isoleringsmaterial. Glas kan återvinnas i stort sett hur många gånger som helst.

Träavfall som till exempel trämöbler eller delar av träinredning efter mindre reparationer ska du lämna till en återvinningscentral.

Metall lägger du i kärlet för metallåtervinning. Metallen körs till Kuusakoski i Skellefteåhamn där den sönderdelas och sorteras för att sedan gå till olika smältverk för återvinning.


Länge leve återvinningen!