Anpassa textstorlek
A A A
13 augusti 2015

Debattinlägg om betong kontra trä som byggmaterial

Debattinlägg av Bostadens vd, Ann-Sofi Tapani, med anledning av VK:s artikel den 10 augusti: ”Betong – en miljöfälla för Bostaden”.

I måndagens VK påstods att Bostaden använder miljöfarligt byggnadsmaterial. En allvarlig anklagelse som naturligtvis också måste tas på största allvar. Det som åsyftades i artikeln var det faktum att Bostaden bygger med betong som kan anses vara mer miljöbelastande än trä. Vad vi vet har inte betong som byggmaterial klassats som miljöfarligt, däremot är betong miljöbelastande vilket är fallet med de flesta material från naturen.

Bostaden äger idag totalt 15 500 lägenheter. Ofta har husen betongstomme kombinerat med trä i t ex bärande reglar i ytter- och innerväggar. Cirka 40 procent av byggnaderna är uppförda med träfasader, 50 procent med tegel och 10 procent annat – exempelvis skivmaterial. Byggnaderna har uppförts sedan 1950- och 60-talet – under 50 års tid. Husens placering, utförande, volym och höjd har varit utslagsgivande för vilket material som har använts.  Hyreslägenheter måste av naturen vara robusta – de används av tusentals människor på olika sätt.  En del av husen med träfasader som byggdes på 1970-talet måste rivas då de inte går att renovera till en försvarbar kostnad. Ett sådant exempel har vi på Böleäng där ett kvarter med träfasader måste rivas, medan det närliggande kvarteret som har tegelfasader kan rustas upp och göras dugligt i ytterligare 40 år till.

Jag är den första att önska mer trä i våra byggnader. Trä är ett underbart levande och vackert material som vi människor gärna omger oss med. Det finns oerhört vackra och funktionella trähus, men betong är även det mycket användbart. Vi har en mycket yrkesskicklig byggnadskår som är duktig på att arbeta med och forma i betong. Det finns inga skäl att bygga murar mellan dessa material. Istället borde vi forska mer kring hur vi kan producera hus och hem som inte ger de negativa effekter som finns idag.

Det finns alltså för- och nackdelar med alla material. Allt material och alla resurser vi tar från naturen påverkar den naturliga cykeln. Vi har det senaste seklet utövat rovdrift på det mesta som naturen kan ge – ofta utan hänsyn till kommande generationer. Det bästa är naturligtvis att kunna använda material som kan återföras till naturen i ett kretslopp. 

Artikelförfattarna borde ha lyssnat på de uppgifter vi har lämnat om att resurser som håller längre och kräver mindre underhåll, har längre livslängd och kräver mindre yta, naturligtvis är av intresse för oss. I artikeln – som vinklats hårt – framgår exempelvis inte att Bostaden är ett av de företag som arbetar mycket för en helhetssyn – där det ekologiska fotavtrycket är en viktig del. Skulle fler företag göra det inom ramen för sin vardag – inte när det passar för uppvisning eller marknadsföring – skulle vi komma mycket längre. Vi har även ett socialt och ett ekonomiskt ansvar. Bostaden är ett företag med en fördel. Det ägs av Umeås kommuninvånare. Deras förväntan är att Bostaden ska ha ett långsiktigt tänkande där alla dessa delar ska samverka på ett bra sätt.

På vår webb finns att läsa mer om hur vi resonerar kring betong kontra trä som byggmaterial samt om vårt miljöarbete  

Ann-Sofi Tapani
Vd