Anpassa textstorlek
A A A
22 februari 2012

Bostadens nya hyror klara

Nu är Bostaden och Hyresgästföreningen överens om nya hyror för lägenheter och enkelrum i Umeå, Sävar, Holmsund och Obbola. Det blir en höjning i två steg vid två tidpunkter. Det nya hyresavtalet gäller fram till 31 mars 2013.

Från 1 april 2012 höjs hyrorna med i genomsnitt 2,1 procent och från 1 oktober 2012 höjs hyrorna för de allra flesta hyresgäster med ytterligare ungefär 1 procent. För en normalstor lägenhet på 3 rum och kök blir höjningen i genomsnitt 110 kronor per månad från 1 april och ytterligare ungefär 55 kronor från 1 oktober.

Hyreshöjningen den 1 oktober, som gäller för de allra flesta lägenheter och enkelrum, innebär alltså en höjning med ytterligare 9 kronor per kvadratmeter och år. Det motsvarar ungefär 1 procent i höjning.

- Denna 1-procentiga justering görs för att vi ska få bättre förutsättningar att underhålla våra bostadsområden såväl i det korta som i det mer långsiktiga tidsperspektivet, säger Sven-Ove Lindström som är förhandlingsansvarig på Bostaden.

Månadsavgiften för bilplatser, motorvärmare, skärmtak och garage höjs från 1 april 2012 med 10 till cirka 35 kronor per månad.

Lägenheter som blev färdigbyggda år 2000 och senare får en individuell bedömning av respektive områdes behov av hyresjustering.

Därför höjer Bostaden hyran

Bostaden begärde att få höja hyrorna med 3,79 procent från 1 april. Skälen var ökade kostnader för fjärrvärme, renhållning och framförallt ökade kostnader för skötsel, reparationer och underhållsinsatser i fastigheterna. De pengar som idag ingår i hyran och avsätts för det gemensamma underhållet i fastigheterna måste öka på sikt för att täcka prisökningar på material, löner med mera. Dessutom måste förutsättningarna att succesivt bygga om och underhålla de bostadsområden som byggdes på 1960- och 70-talen förbättras.

 

Mer information:
Sven-Ove Lindström
Affärsutvecklare och förhandlingsansvarig
Telefon: 070-621 30 98

Anna-Maria Lindgren
Informatör
Telefon: 090-17 75 24 eller 070-572 73 68
Mejl: anna-maria.lindgren@bostaden.umea.se