Anpassa textstorlek
A A A
02 november 2015

Bostadens hyresgäster är nöjda

Bostaden genomför varje år en kundundersökning vars syfte är att undersöka hyresgästernas bild och upplevelser utifrån ett antal områden såsom boende, tjänster, service och information. Sedan mätningarna startade 2009 har NöjdKundIndex ökat från 60 till 73.

Årets kundundersökning genomfördes under två veckor i september och besvarades av 4087 hyresgäster. Överlag är hyresgästerna nöjda. Mest nöjda är de bland annat med hur de blir omhändertagna som hyresgäster, med Bostaden som värd, med sin egen lägenhet och Bostadens bemötande och kompetens.

Ökat NKI

Bostaden står sig bra i jämförelse med likvärdiga bostadsbolag och NöjdKundIndex, NKI, har ökat med en enhet och ligger i år på 73 .

- 83 procent  svarar att de  totalt sett  är mycket nöjda eller nöjda med sitt boende hos Bostaden. Och att NKI ökat med 13 enheter på 6 år är fantastiskt bra! Vi har en väldigt kundnära organisation och hyresgästerna har lätt att få kontakt när de behöver hjälp. Sen jobbar vi naturligtvis hårt för att ständigt förbättra vår verksamhet, säger Ann-Sofi Tapani, Bostadens vd.

Underlag till förbättringsarbete

En av de frågor som i årets undersökning fått ett något sämre resultat jämfört med förra årets är bland annat hur nöjd man är med sandningen i området och det är något man kommer att undersöka närmare.

- Vi gör kundundersökningen årligen för att våra hyresgästers åsikter är jätteviktiga för oss. Undersökningen ger bra information om vad vi behöver bli bättre på och resultatet ligger sedan till grund för hur vi jobbar under året, säger Mikael Lundgren, kundchef på Bostaden.

Fakta om Bostadens kundundersökning:

  • NKI (Nöjdkundindex) ligger på 73, det vill säga en enhet högre än förra året och 13 enheter högre än när mätningarna gjordes första gången år 2009.
  • Genomfördes för sjunde  året i rad via mejlutskick till alla hyresgäster.
  • Bland de svarande lottar Bostaden ut en hyresfri månad, tre Ipad mini och biobiljetter.
  • Hyresgäster som saknade e-post kunde svara på pappersenkät.
  • Undersökningarna genomfördes i samarbete med undersökningsföretaget Zondera.
  • Skalan är 1–5, där 4–5 är positiva, 3 är neutrala och 1–2 är negativa.
  • 4087 hyresgäster  svarade i årets undersökning.
  • Vinnarna i kundundersökningen presenteras på Bostadens Facebooksida

 

Kontakt:

Ann-Sofi Tapani, vd
Telefon: 090-17 76 15 eller 070-582 72 02

Mikael Lundgren, kundchef
Telefon: 090-17 75 06

Hanna Olsson, kommunikations- och marknadschef
Telefon: 090-17 76 60 eller 070-605 48 47
Mejl: hanna.olsson@bostaden.umea.se