Anpassa textstorlek
A A A
05 december 2014

Bostaden stödjer insatser för EU-migranter i Umeå

Bostadens styrelse har beslutat att ge ett bidrag till Pingstkyrkan för att hjälpa romerna i Umeå. Bidraget ska bland annat gå till deltagande vid julmarknaden på Gammlia där romerna kommer att sälja egenproducerat hantverk, men även till mediciner, sjukvård och liknande.

Många av våra hyresgäster har vänt sig till oss för att höra om inte vi kan hjälpa till i den situation som råder med hemlösa EU-medborgare som vi kan se allt fler av i vår stad. Det finns en stark känsla av medmänskligt ansvar hos både hyresgäster och även hos vår egen personal som ser detta dagligen. Det finns också en önskan att bidra till att minska riskerna för konflikter i bostadsområden som kan uppstå om det går överstyr.

Sociala kontrakt via kommunen

Umeå kommun har gett sina förvaltningar och bolag direktiv över vad som är möjligt utifrån de regelverk och den lagstiftning som styr exempelvis boende- och försörjningsfrågorna. Socialtjänstlagen innebär bland annat att vistelsekommunen ska utgå ifrån att insatser kan ges utifrån individuella behov, men inte genom generella hjälpinsatser som till exempel bostäder. På Bostaden har vi beredskap för akuta bostadssituationer, men det sker helt och hållet genom de sociala kontrakt som finns med Umeå kommun, och genomförs på uppdrag av socialtjänsten. 

Alla människors lika värde

Men vi har andra möjligheter att leva upp till vår värdegrund som handlar om alla människors lika värde och omtanke om människor och miljö. Det finns tre saker vi kan göra:

  1. Att sprida kunskap om varför det ser ut som det gör, om förhållanden i hemländerna etc, genom de kanaler vi har. Både till vår personal såväl som till våra hyresgäster.
  2. Att använda möjligheter inom ramen för vårt sociala ansvar som företag och stödja ideella organisationer lokalt.
  3. Att använda samma möjlighet att stödja någon svensk organisation som verkar i deras hemländer. Då handlar det om ett mer långsiktigt perspektiv.

Skänker pengar till Pingstkyrkan för lokala insatser

Det här är något som Bostadens styrelse ställer sig bakom och har därför beslutat att ge ett bidrag till den organisation som fått ett samordningsansvar från kommunen, nämligen Pingstkyrkan. De har en väl fungerande hjälporganisation och samordningsansvaret för frivilligsektor, kommun och andra myndigheter. Bidraget kommer bland annat att gå till deltagande vid julmarknaden på Gammlia där romerna kommer att sälja egenproducerat hantverk men även till mediciner, tandvård, sjukvård, julfest etc.

Bidrag även till svensk organisation som verkar i hemländerna

Förutom att stödja lokala organisationer kommer vi också att bidra till någon svensk organisation som verkar i deras hemländer, detta för att vi förstår att problemet ligger i det strukturella utanförskap som romerna utsätts för i hemlandet. Bostaden har träffat Rickard Klerfors som arbetar för organisationen Hjärta till Hjärta. Han är en flitigt anlitad föreläsare som har bott och arbetat med stödinsatser i Rumänien i 11 år och har även arbetat med och för romer i Albanien, Bulgarien och Serbien. Han har därmed stor kunskap om situationen. Vi undersöker nu möjligheterna att stödja insatser i de specifika områden som de romer vi har här i Umeå kommer från.

Kunskap som verktyg för att motverka missförstånd och rykten

Tillsammans med dessa samarbetsparter kan vi också höja vår egen kunskapsnivå och hjälpa till att minska missförstånd och rykten som förstärker konflikt istället för att bygga positiv samhällsutveckling. Vi har ett land med få invånare i förhållande till våra resurser. Vi kan och ska bidra med det som är möjligt inom vårt uppdrag.

Läs gärna Rickard Klerfors debattartikel som ger en bakgrund och förståelse för de utmaningar som finns.

Ann-Sofi Tapani
Vd, AB Bostaden