Anpassa textstorlek
A A A
12 juli 2011

Bostaden satsar på vindkraft

AB Bostadens styrelse har beslutat köpa fem vindkraftverk av Umeå Energi. Köpet genomförs under förutsättning att ägaren, Umeå kommunfullmäktige godkänner affären. Genom att pröva en hållbar energikälla som vindkraft får Bostaden samtidigt egen kontroll över både tillgången och kostnaden för energi till sina fastigheter.

- Det är viktigt att vi som stort bostadsföretag gör vad vi kan för att hålla nere elkostnaderna och det råder en stor osäkerhet på elmarknaden idag. Genom att förvärva vindkraftverken minskar vi den osäkerheten och bidrar samtidigt till en hållbarare miljö, säger Bernt Andersson, ordförande i AB Bostadens styrelse.

- I första hand gör vi inte den här affären för att tjäna pengar utan för att vi vill få en tryggare kostnadsutveckling för våra hyresgäster. Den totala kostnaden per kWh efter köpet kommer, med de elpriser som gäller idag, att vara jämförbar med dagens kostnad, säger Ann-Sofi Tapani, vd.  Däremot är jag övertygad om att energipriserna på marknaden kommer att öka framöver.

Målsättningen med att köpa vindkraftverken är att säkerställa en kostnadseffektiv och miljövänlig elproduktion till Bostadens fastigheter. Vindkraftverken ska producera energi som motsvarar ungefär 50 procent av Bostadens totala behov av elförbrukning. Det vill säga den el som fastigheterna förbrukar för gemensamma utrymmen som trapphus och tvättstugor, men inte värme och hushållsel. Det handlar om ungefär 25 GWh per  år. 

En gigawatt (1 GW) är lika mycket som 1 000 000 kilowatt. För 1 kWh kan en glödlampa med effekten 40 watt lysa i 25 timmar och en lågenergilampa med effekten 9 watt kan lysa i 111 timmar.

Vindkraftverken som Bostaden nu köper finns sedan 2009 i Hörnefors. De tillhör den så kallade Vindkraftpark nr 1 och ägs idag av Umeå Energi. Köpet kan ske inom den gemensamma kommunkoncernen och sker utan extra belåning för koncernen. En annan fördel är att de ligger nära ett samhälle där acceptansen är stor och vindkraftverken uppfattas positivt. Investeringen är långsiktigt lönsam, den har en balanserad volym, är samlad och väl avgränsad.

Vad händer härnäst?

Umeå Kommunföretag AB, som utgör koncernstyrelse, har informerats om Bostadens avsikt att köpa vindkraftverken och nu ska ärendet vidare till kommunfullmäktige för ett godkännande.


 

Mer information:
Bernt Andersson
Styrelseordförande
Telefon: 0705 16 13 92

Ann-Sofi Tapani
Vd
AB Bostaden i Umeå
Telefon: 0705 82 72 02

Anna Maria Lindgren
Informatör
Telefon: 090 17 75 24 eller 0705 72 73 68 
Mejl: anna-maria.lindgren@bostaden.umea.se