Anpassa textstorlek
A A A
26 maj 2015

Bostaden satsar på textilåteranvändning

Med start i maj kommer Bostaden i ett samarbete med Myrorna att satsa på textilåteranvändning i sju av sina områden. Testet är ett led i Bostadens kontinuerliga arbete för ett mer hållbart samhälle.

Klädbox på Strombergs väg
Klädbox på Strombergs väg

- Vi gör det här därför att vi vet att det i hushållssoporna slängs stora mängder kläder som kan användas igen. Vi vill att det ska bli enklare att lämna textilier och kläder till återvinning och återanvändning, dessutom går det till en verksamhet som jobbar med socialt arbete, säger Jeanette Forssén, ansvarig för projektet, på Bostaden.

Ett första test i sju områden

I sju av Bostadens områden testar man nu att placera ut Myrornas klädboxar för textilier. I ett första skede placeras klädboxarna i områden där omflyttningen är något högre. Om det i något av dessa områden samlas in väldigt lite textilier flyttas klädboxen till ett annat område.

- Vi har valt att göra ett test i några av våra bostadsområden där vi idag har stora omflyttningar, det handlar främst om områden med många studenter som bor relativt kort tid och som ofta lämnar mycket i soporna när de flyttar. I ett av områdena, Gluntens väg, har hyresgästerna dessutom efterfrågat den här typen av återvinning. Min förhoppning är att många fler ska tänka sig för innan de kastar fullt användbara saker i soporna, säger Jeanette Forssén.

Vad händer med det som samlas in?

Allt som samlas in i klädboxarna skickas till någon av Myrornas stora produktionsenheter runt om i landet. Bland det som samlas in är återanvändningsgraden 93 procent. Av det som samlas in går cirka 15–20 procent till försäljning i butiker i Sverige och 70 procent går till second hand-försäljning i andra Europeiska länder. Resterande, med sämre kvalitet och som inte kan användas, går till industrier som trasor. En liten del som inte är möjlig att återvinna förbränns. Hela Myrornas vinst går till Frälsningsarméns sociala arbete i Sverige.

Undersökningar som Myrorna gjort visar att det alltid är bättre att återanvända ett plagg än att köpa nytt, även om plagget transporteras väldigt långt och trots att mottagarlandet har sämre avfallshantering när plagget väl måste slängas.

Ett led i Bostadens hållbarhetsarbete 

Textilåteranvändningen är ett led i Bostadens kontinuerliga miljö- och hållbarhetsarbete och en viktig del för att nå regeringens förslag till etappmål. Målet innebär att kretsloppen för textilier så långt möjligt ska vara resurseffektiva och fria från farliga ämnen år 2020 samt att det senast år 2018 ska finnas lättillgängliga insamlingssystem som säkrar att textilier i första hand återanvänds.

Här placeras klädboxarna

Mariehemsvägen 17–19, Gluntens väg 7, Historiegränd 4, Strombergs väg 142, Pedagoggränd 5, Fysikgränd 33 och Rullstensgatan 180.


Mer information:

Jeanette Forssén, områdeschef, Bostaden
Telefon:090-17 75 23, 070-628 72 11
jeanette.forssen@bostaden.umea.se

Lotta Kökeritz, varumärkes- och kommunikationschef, Myrorna
Telefon: 08-120 198 74, 073-688 69 74
lotta.kokeritz@myrorna.se