Anpassa textstorlek
A A A
13 juni 2012

Bostaden river och renoverar på Tranbärsvägen

I början av april informerades hyresgästerna på Tranbärsvägen om att husen där de bor antingen skulle renoveras eller rivas. Nu har Bostadens styrelse vid ett sammanträde 14 maj 2012, beslutat att Tranbärsvägen 2–4 ska rustas upp och att Tranbärsvägen 8–12 ska rivas.

Bakgrunden till beslutet är den besiktning som genomförts och som visar på mycket stora åtgärdsbehov. Lägenheterna har köksinredning och avloppssystem från 1960-talet och i vissa fall dåliga fönster, men har under åren fått ytskikt och vitvaror utbytta enligt plan. De stora problemen återfinns dock i fastigheternas bärande installationer, som vatten- och avloppssystem samt tak och fasader som är i absolut behov av åtgärder.

- Stark tillväxt i Umeå med krav på att fokusera på nyproduktion i kombination med hyresgäster, som trivdes på Tranbärsvägen – ja det kan var en förklaring till att man lappade och lagade så länge, säger Ann-Sofi Tapani, vd på Bostaden.

På Tranbärsvägen 8–12 är åtgärdsbehovet så pass omfattande att det inte är ekonomiskt försvarbart. Byggnaderna på Tranbärsvägen 2–4 har tegelfasader och är i bättre skick vilket ger en bättre förutsättning för renoveringsinsatser.

Vad innebär detta för de boende?

De av våra hyresgäster som bor i en fastighet som ska rivas kommer att få förtur i vår bostadskö för att på så sätt hitta en ny lägenhet som passar. De som bor i en fastighet som ska renoveras kommer tillfälligt att få tillgång till en lägenhet i närområdet under ombyggnationen.  Samtliga boende i området kommer att få personligt anpassat stöd och service av Bostaden för att processen ska förlöpa så smidigt som möjligt.

Beräknad start om två år

Det här är ett omfattande projekt som behöver planeras och förberedas under en tvåårsperiod. Därför beräknas åtgärderna starta tidigast i början av 2014.

Bakgrund om området

Kvarteren Kastanjen och Melonen är byggda 1967 respektive 1970. Totalt handlar det om sammanlagt 140 lägenheter, varav 68 i hus med träfasad och 72 i hus byggda med tegelfasader. Området är mycket populärt och hyresgästerna trivs bra. 


Mer information:

Ann-Sofi Tapani
Vd
070-582 72 02

Berndt Elstig
Fastighetschef
090-17 75 40, 070-676 92 23

Fredrik Westerlund
Projektledare
090-17 75 22, 070-600 38 91

Hanna Olsson
Kommunikationschef
090-17 76 60, 070-605 48 47