Anpassa textstorlek
A A A
18 mars 2013

Bostaden och Länsförsäkringar först i Sverige med gemensam satsning på brandfiltsboxar

Denna satsning i Umeå är så vitt vi vet den första i sitt slag i Sverige. I samarbete med Länsförsäkringar Västerbotten monterar nu AB Bostaden brandfiltsboxar hos samtliga hyresgäster, utan att hyran påverkas. Samarbetet med Länsförsäkringar Västerbotten löper under en treårsperiod och sker i samråd med brandförsvaret.

Den specialdesignade brandfiltsboxen monteras som fast inventarie i AB Bostadens samtliga lägenheter och studentkorridorer i Umeå – totalt blir det 12 500 brandfiltar som sätts upp. För både AB Bostaden och Länsförsäkringar Västerbotten är det skadeförebyggande arbetet viktigt.

- Vi gör det här för att en lättillgänglig brandfilt kan vara det som räddar både människor och deras hem, säger AB Bostadens vd Ann-Sofi Tapani och Länsförsäkringar Västerbottens vd Göran Spetz i ett gemensamt uttalande.

Sedan september 2012 driver Länsförsäkringar Västerbotten en kampanj för att brandsäkra Västerbotten. I kampanjen ingår en rad aktiviteter, allt i syfte att informera om brandsäkerhet och undvika bostadsbränder. Även AB Bostaden jobbar målmedvetet för att öka brandsäkerheten i sina fastigheter och i samband med monteringen av brandfiltsboxar kommer exempelvis samtliga
brandvarnare att bytas ut till en modernare modell.

Som en bakgrund till denna satsning på brandfiltsboxar finns också den förödande brand som drabbade bostadsområdet Ålidhem vid jultid 2008. Då brann ett helt kvarter ner och 71 lägenheter totaltförstördes sedan en köksbrand utvecklats till en katastrof. Lyckligtvis ledde branden inte till några dödsfall men de materiella skadorna blev mycket omfattande.

- Ingen av oss har glömt branden på Ålidhem. Det gör det särskilt viktigt för oss att göra något som kan förhindra sådana händelser. Det här är en enkel men viktig åtgärd som redan efter en enda incident kan betala sig, säger Ann-Sofi Tapani.

Från Länsförsäkringar Västerbottens sida hoppas man att tillgången till brandfilt ska bli ett myndighetskrav vid bygget av nya bostäder. Skadeförebyggande åtgärder av detta slag innebär naturligtvis också minskade kostnader i bolagets skadereglering.

FAKTA

AB Bostaden är Västerbottens största kommunala bostadsbolag och den fastighetsägare som äger och förvaltar flest bostäder i Umeå. Länsförsäkringar Västerbotten är ett kundägt bank- och försäkringsbolag som ingår i en grupp med 23 självständiga länsförsäkringsbolag runt om i Sverige. Tillsammans är bolagsgruppen ledande på den svenska försäkringsmarknaden och Länsförsäkringar Västerbotten har kontor i Umeå, Skellefteå och Lycksele.

Mer information:

Hanna Olsson
Kommunikations- och marknadschef, AB Bostaden
090-17 76 60 eller 070-605 48 47
hanna.olsson@bostaden.umea.se

Lotta Gisselberg
Informationsansvarig, Länsförsäkringar Västerbotten
090-10 91 49 eller 070-553 91 49
lotta.gisselberg@LFvasterbotten.se