Anpassa textstorlek
A A A
15 augusti 2013

Bostaden och Hållbara Ålidhem deltar i nordisk konferens om hållbar utveckling

Umeå kommun tillsammans med Nordiska ministerrådet, Miljödepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting arrangerar 17-19 september den nordiska konferensen Medskapandets konst i Umeå. Bostaden deltar i konferensen och kommer bland annat att visa upp Hållbara Ålidhem och lägenhetsterminalen Echolog samt vara med som bästa exempel i ”Hållbara städer i Norden”.

Konferensen är en viktig mötesplats för att stärka och vidareutveckla det lokala och regionala arbetet för hållbar utveckling i Norden. För Bostaden innebär det en möjlighet att få utbyta erfarenheter med andra nordiska bostadsbolag som möter samma utmaningar i sitt klimat- och miljöarbete. Samtidigt är det ett bra tillfälle att få visa upp det goda resultatet från bland annat projektet Hållbara Ålidhem där vi renoverat och energibantat ett äldre bostadsområde. 

Konferensen är uppdelad i sex olika teman: hållbar konsumtion, hållbar hälsa och välfärd, hållbara transporter, hållbar stadsutveckling, hållbar turism samt hållbart lärande och kultur. Varje tema tar i sin tur upp fyra olika ämnen: utmaningar, bästa exempel, studiebesök och vision. 

Intressant om hållbar stadsutveckling

Inom temat hållbar stadsutveckling visar Bostaden vid ett studiebesök upp Hållbara Ålidhem. Där får man möjlighet att bland annat besöka vinterträdgården, göra en rundvandring i området och se ombyggnationerna, pilothuset, solcellerna och de nyproducerade hus som ersatt de hus som brann ner julen 2008, och som blev startskottet för projektet.

På samma tema kan man under konferensen även ta del av hur Riihimäki kommun i Finland förbättrar de sociala villkoren i utsatta stadsdelar genom engagemang av områdets invånare och sysselsättningsprogram för unga. Det finns även tillfälle att lyssna till hur Nordhavnen, en ny hållbar stadsdel i Köpenhamn, skapas ur ett helhetstänkande och hur Gavlegårdarna förnyar sina miljonprogramsområden i Gävle med fokus på bodemokrati.

Fakta om konferensen

Konferensen äger rum på Folkets Hus i Umeå och det väntas komma cirka 500 deltagare från de nordiska länderna och övriga Europa. Konferensen vänder sig främst till tjänstemän och politiker inom den offentliga sektorn som är engagerade eller intresserade av hållbar utveckling, med extra intresse för något av de sex temaområden som behandlas.
 
Läs mer om konferensen: http://www.medskapande2013.se/