Anpassa textstorlek
A A A
22 oktober 2014

Bostaden och Friends bidrog till ökad förståelse om mobbning

Bostaden har i två års tid samarbetat med Friends genom att sponsra ett program på Ersängsskolan. Statistik visar att mobbningen minskar med i genomsnitt 24 procent på de skolor som arbetar med Friendsprogrammet.

Totalt 60 000 barn är mobbade i Sverige och 22 procent har blivit kränkta av en annan elev det senaste året. En tredjedel av eleverna upplever inte att lärarna agerar vid kränkningar och endast 83 procent av lärarna vet hur man ska agera om en elev utsätts för kränkningar.

Metod för arbete mot mobbning

Mot bakgrund av detta har Bostaden under två år tack vare ett sponsringssamarbete med Friends, gjort insatser på Ersängsskolan i Umeå. Samarbetet har byggt på att Friends enligt innehåll i Friendsprogramet, utbildat och gett rådgivning till personal och skolledning, träffat skolans elever, erbjudit inspirationsföreläsning och en temabok för arbete i klasserna. 

Man har även utvecklat det förebyggande och främjande arbetet mot kränkningar, diskriminering och trakasserier.

Minskad mobbning med Friendsprogrammet

I de skolor som arbetar med Friendsprogrammet minskar mobbningen med i genomsnitt 24 procent, enligt Friendsrapporten 2014.

Vi på Bostaden är glada och stolta över att ha varit en del i detta!