Anpassa textstorlek
A A A
13 september 2011

Bostaden med i Sveriges bästa projekt

Genom delprojektet Hållbart boende är Bostaden med i Umeåregionens projekt Green Citizens of Europe som nu har fått pris som Sveriges bästa projekt 2011. Priset delas årligen ut av Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen (SKT) för att uppmärksamma goda insatser inom samhällsplanering.

Priset delades ut av Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen under årets kongress i Linköping och på plats fanns Emma Ödling från Be Green Umeå.

Green Citizens of Europe
 

Därför fick projektet utmärkelsen

Utmärkelsen går till Green Citizens of Europe för att projektet innehåller ett stort antal aktiviteter indelade i ett antal aktivitetsområden varav de viktigaste är motivation och medvetandegörande och miljövänligt resande. Kommunernas och kommunalteknikens uppdrag är ytterst kommunmedborgarens bästa. I detta projekt har man fokuserat på medborgarens förutsättningar och möjligheter att bo och arbeta hållbart. Det är intressant eftersom till exempel minskad energianvändning och miljövänligt resande är svårt, för att inte säga omöjligt, att åstadkomma utan den enskilda människans medverkan och vilja till förändring.

Läs mer om utmärkelsen