Anpassa textstorlek
A A A
26 november 2018

Bostaden lyser upp vindkraftverk

I november tände Bostaden rejäla strålkastare, riktade mot ett av sina fem vindkraftverk utanför Hörnefors.

Vinkraftverk
Foto: Henrik Olofsson

– Det gör vi för att belysa vårt hållbarhetsarbete och visa Umeåborna vad vi faktiskt gör för att bidra till en bättre miljö, säger Jerker Eriksson, vd på Bostaden.

Sedan 2011 äger Bostaden fem vindkraftverk utanför Hörnefors. De producerar mellan 20 och 21 miljoner kilowattimmar per år, vilket motsvarar hela 70 procent av all den fastighetsel Bostaden använder. Fastighetsel är den el som går till fläktar, pumpar, tvättstugor och belysning till exempel, men inte till värme och hyresgästernas hushållsel.

I november tände Bostaden stora röda strålkastare som riktar sig mot ett av de fem vindkraftverken. Målsättningen är att det upplysta vindkraftverket ska ses från såväl E4 som från luften, tåget och havet.

– Förra året tände vi en så kallad julkran på Haga i Umeå – en belyst byggkran som fick lysa över vintern. Den blev väldigt uppmärksammad av Umeåborna och fick stå som symbol för den stora utveckling som sker i stan med allt byggande. I år riktar vi ljuset mot ett av våra vindkraftverk, för att belysa hållbarhetsfrågan. Jag tror inte att det är så många i Umeå som vet om att Bostaden i princip är självförsörjande på vind-el, säger Jerker Eriksson.

Bostaden har länge arbetat med olika former av hållbarhet. I dag är den ekologiska hållbaheten en hygienfaktor i branschen, men Bostaden strävar hela tiden efter att ligga långt fram när det till exempel gäller byggregler och val av byggmaterial. Stora krav ställs på de entreprenörer som får uppdraget att bygga åt Bostaden, och varje enskild byggprodukt kontrolleras och ska godkännas innan den får byggas in i ett av Bostadens hus.

– När vi renoverar ett hus om tjugo år ska vi veta exakt vad huset är byggt av för material. På så vis kan vi undvika liknande problem som exempelvis asbest har utgjort. När vi bedömer byggprodukter tittar vi både på kemikalieinnehåll och emissioner när de används – och när de väl sitter på plats. Ibland är det tuffa bedömningar  mellan kvalitet och kostnad, men vi har kunnig och insatt personal som jobbar med det här varje dag, säger Johanne Lindgren, hållbarhetsstrateg på Bostaden.

Bostaden jobbar kontinuerligt med energieffektiviering samt att i olika projekt stötta hyresgästerna att minska sin elanvändning. Bolaget har bytt ut alla kvicksilverklampor mot LED och ersätter plastmattor med linoleummattor när de renoverar – vilket minskar koldioxidutsläppen med cirka 70 ton per år. För några år sedan minskade man också eneregianvändningen på delar av Åldidhem med 40 procent genom att bland annat tilläggsisolera och bygga smarta hus. På Ålidhem finns också 2 700 kvadratmeter solceller monterade på Bostadens hus.

– Vi är en stor aktör i Umeå och då är det viktigt att ta ansvar. Vi försöker jobba så brett det går med hållbarhet och vi hoppas att de som ser vårt upplysta vindkraftverk sänder oss en hållbar tanke, säger Jerker Eriksson.

Den 15 november tände Vakin, ett annat av Umeås kommunala bolag, upp Umeås vattentorn – för att uppmärksamma stans goda vatten.

Läs mer om Bostadens hållbarhetsarbete här:
https://www.bostaden.umea.se/om-foretaget/organisation/vi-satsar-pa-hallbarhet-i-allt

Mer information:
Jerker Eriksson
Vd
E-post: jerker.eriksson@bostaden.umea.se
Telefon: 090-17 76 15

Johanne Lindgren
Hållbarhetsstrateg
E-post: johannes.lindgren@bostaden.umea.se
Telefon: 090-17 75 80