Anpassa textstorlek
A A A
16 oktober 2018

Bostaden inleder samarbete mot våld i hemmet

Nu inleder Bostaden ett samarbete med Polisen och den ideella föreningen Huskurage. Målsättningen är att minska våldet i nära relationer hos hyresgästerna.

Mikael Lundgren och Mats Bäckström 

Mikael Lundgren, förvaltningschef på Bostaden, och polisen Mats Bäckström.

– Vi vill ge våra hyresgäster råd kring hur de ska agera. På så vis kan de förhindra våld – och även rädda liv, säger Mikael Lundgren, förvaltningschef på Bostaden.

Våld i nära relationer är klassat som ett folkhälsoproblem av världshälsoorganisationen WHO. I Sverige dör runt 20 personer varje år på grund av våld från sin nuvarande eller tidigare partner, och samtidigt lever två barn i varje skolklass i ett hem där fysiskt eller psykiskt våld förekommer.

Nu har Bostaden inlett att samarbete med Polisen och föreningen Huskurage, med målet att förebygga och förhindra våld i nära relationer genom att ge grannar tips på hur de kan agera.

– Egentligen handlar Huskurage om civilkurage – att våga göra något om man misstänker att en granne far illa. Det kan till exempel vara att banka på dörren eller ringa polisen, säger förvaltningschef Mikael Lundgren och fortsätter:

– Man ska göra det man känner att man vågar och kan – bara man gör någonting. Det kan till exempel vara ett anonymt samtal till polisen.

För att informera hyresgästerna har Bostaden satt upp anslag i trapphusen med information om hur man ska gå till väga om man misstänker våld. Och enligt Huskurage har anslagen effekt där de sätts upp.

– Enligt Huskurage slår förövaren mindre ofta, inte lika hårt och inte lika länge om man vet att det finns risk att grannarna agerar om de hör något, säger Mats Bäckström vid Umeåpolisen.

Han hoppas att samarbetet kan verka förebyggande och innebära att mörkertalet minskar.

– Den här typen av brott är ofta svåra att prata om – och är svåra att anmäla av olika anledningar. Genom att prata om frågan och agera om man misstänker, något tror vi kan vara väldigt värdefullt. Det är ett fantastiskt bra initiativ som Bostaden tagit, säger Mats Bäckström.

Han tillägger:

– Är man rädd för att agera ensam kan man samla ihop ett antal grannar och knacka på tillsammans.
Mats Bäckström berättar att barn som vuxit upp i hem med våld i nära relationer löper större risk att bli våldsbenägna som vuxna samt att de har större risk att fastna i destruktiva förhållanden.

– Då förstår man hur viktig den här frågan är – vi måste förebygga den här typen av brott så långt det är möjligt, säger Mats Bäckström.

Huskurage är ett välbeprövat koncept som används av många bostadsbolag i landet.

– Tidigare har vi jobbat med att förebygga brott i anslutning till våra hus, till exempel genom att ha bra belysning och trygghetsvandringar – men nu vill vi ta nästa steg. Vi hoppas att det får effekt och att det blir tydligt för våldsutövare att deras beteende inte är acceptabelt, säger Mikael Lundgren.

Mer information:
Mikael Lundgren
Förvaltningschef på Bostaden
Telefon: 090-17 75 06
E-post: mikael.lundgren@bostaden.umea.se

Mats Bäckström
Polis, polisregion Nord
Telefon: 070-689 28 18
E-post: mats.backstrom@polisen.se