Anpassa textstorlek
A A A
30 januari 2012

Bostaden har startat årets hyresförhandlingar

AB Bostaden har nu överlämnat ett första underlag till Hyresgästföreningen i Umeå. Det är en hyreskalkyl som inleder förhandlingarna om nya hyror från 1 april 2012. I yrkandet säger Bostaden att för lägenheter finns ett genomsnittligt behov av hyreshöjning med sammanlagt 3,8 procent.

- För en normallägenhet på 3 rum och kök innebär en sådan höjning att månadshyran höjs med ungefär 195 kronor. Anledningen till att vi behöver höja hyran är de ökade kostnaderna för skötsel, reparationer och framförallt underhåll av Bostadens fastigheter. Dessutom tillkommer ökade uppvärmningskostnader på grund av höjda taxor, säger Sven-Ove Lindström som är förhandlingsansvarig i AB Bostaden.

De lägenheter som ingår i kalkylen omfattas av hyressättningssystemet Poängen, ett system som är framtaget den så kallade trepartsgruppen som består av representanter från Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna i Norr AB och AB Bostaden i Umeå.

Yrkandet om en höjning av hyran utgår från dagens hyresnivå.

Det är de här delarna som framför allt ligger till grund för hyresförhandlingarna:

  • Ett stort behov av underhållsinsatser i framförallt de fastigheter som tillhör det så kallde miljonprogrammet. Det utgör en stor andel av den begärda höjningen. Därutöver begär Bostaden kompensation för stigande volymer av karaktären akuta reparationsinsatser inklusive försäkringsskador. Utöver detta så stiger fjärrvärmetaxor, renhållningsavgifter och skötselpersonalens löner.

När det gäller bostadslägenheter som blev färdiga år 2000 och senare vill Bostaden ha en individuell bedömning av respektive områdes behov av hyresjustering.

För de bostäder som tillhör Bostadens dotterbolag - det gäller bland annat Holmsundsbyggnader - begär Bostaden ett så kallat hängavtal i samband med den uppgörelse som träffas för moderbolagets bostäder.

 

Mer information:
Sven-Ove Lindström
Affärsutvecklare och förhandlingsansvarig
Telefon: 070 621 30 98

Elisabeth Lind
Kommunikationschef
Telefon: 090-17 75 04 eller 070-242 81 42
Mejl: elisabeth.lind@bostaden.umea.se