Anpassa textstorlek
A A A
14 februari 2011

Bostaden har inlett årets hyresförhandlingar

AB Bostaden har nu överlämnat ett underlag till Hyresgästföreningen i Umeå. Det är en hyreskalkyl som bildar underlag till förhandlingar om nya hyror från 1 april 2011. I yrkandet framgår att det för lägenheter finns ett genomsnittligt behov av hyreshöjning med sammanlagt 2,81 procent. Då ingår den höjning med 1 procent som Bostaden och Hyresgästföreningen kom överens om vid förra årets förhandlingar.

- För en normallägenhet på 3 rum och kök innebär en sådan höjning att månadshyran höjs med ungefär 140 kronor. Anledningen till att vi behöver höja hyran är framför allt de ökade kostnaderna för el och fjärrvärme. Dessutom tillkommer ökade räntekostnader på grund av den nya lagstiftningen för allmännyttiga bostadsföretag från 1 januari 2011, säger Sven-Ove Lindström som är förhandlingsansvarig i AB Bostaden.

De lägenheter som ingår i kalkylen omfattas av hyressättningssystemet Poängen. Yrkandet om en höjning utgår från dagens hyresnivå.

De här delarna ligger framför allt till grund för hyresförhandlingarna:

  • Höjda avgifter för el och kabel-TV.
  • Ökade kapitalkostnader på grund av den nya lagstiftningen för kommunala bostadsbolag som bland annat innebär nya bestämmelser om borgensavgifter.

När det gäller bostadslägenheter som blev färdiga år 2000 och senare vill Bostaden ha en individuell bedömning av respektive områdes behov av hyresjustering.

 

Mer information:

Sven-Ove Lindström
Affärsutvecklare och förhandlingsansvarig
Telefon: 070-621 30 98

Elisabeth Lind
Kommunikationschef
Telefon: 090-17 75 04 eller 070-242 81 42