Anpassa textstorlek
A A A
29 november 2018

Bostaden går med i nytt klimatinitiativ

Bostaden har beslutat att gå med i Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet i initiativet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen minskar med 30 procent.
Jerker Eriksson
Allmännyttans branschorganisation SABO har i dagarna lanserat Allmännyttans klimatinitiativ, som uppmuntrar de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige att bidra konkret till klimatomställningen.

En mängd bostadsföretag över hela landet har anslutit sig och nu går även Bostaden med i Klimatinitiativet.

– På Bostaden jobbar vi varje dag för att vara ett hållbart bostadsföretag. Det vi gör lokalt är viktigt, men det är samtidigt självklart för oss att vara del av ett större sammanhang. Tillsammans och med gemensamma krafter kan man åstadkomma mer än var för sig, säger Jerker Eriksson, vd på Bostaden.

Klimatinitiativet har två övergripande mål:

• En fossilfri allmännytta senast år 2030.
• 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007).

– Att vi inom allmännyttan tar ansvar i klimatfrågan känns både självklart och angeläget. Särskilt efter den här rekordvarma sommaren och budskapet från FN:s klimatpanel om att det krävs stora och snabba utsläppsminskningar för att nå Parisavtalets 1,5-gradersmål, säger Anders Nordstrand, vd på SABO, och fortsätter:

– Allmännyttan kan i kraft av både sin storlek och sin förmåga att samverka bidra till att minska utsläppen av växthusgaser. Världen står inför en oerhört stor klimatutmaning, säger Anders Nordstrand.

Bostaden är också anslutna till Byggvarubedömningen där man bedömer bland annat kemikalieinnehåll, återanvändningsmöjligheter och återvinningsbarhet på byggvaror.

– Vi är väldigt noga med vilka material vi bygger in i våra hus, säger Johanne Lindgren, hållbarhetsstrateg på Bostaden.

För att ytterligare belysa sitt hållbarhetsarbete tände Bostaden nyligen upp starka strålkastare mot ett av sina fem vindkraftverk i Hörnefors.

– Vi vill berätta mer för Umeåborna om vad vi gör för miljön och klimatet. Till exempel är vi nästan självförsörjande på grön vind-el – det tror jag inte att så många Umeåbor vet om, säger Johanne Lindgren.

Läs mer om Allmännyttans klimatinitiativ här.

Mer information:
Johanne Lindgren
Hållbarhetsstrateg
Telefon: 090-17 75 80
johanne.lindgren@bostaden.umea.se

Jerker Eriksson
Vd
Telefon: 090-17 76 15
E-post: jerker.eriksson@bostaden.umea.se