Anpassa textstorlek
A A A
06 december 2018

Bostaden en av de bästa i branschen

Bostaden hör till de absolut bästa i branschen – det visar en kundundersökning som genomförts under hösten. Nöjd Kund Index, NKI, ökade till 75 procent efter att ha legat på 73 under några år. Undersökningen har gjorts av AktivBo, som menar att resultatet är imponerande.
Martin Gustafsson
Martin Gustafsson på AktivBo.

– Bostaden har mycket nöjda hyresgäster, konstaterar Martin Gustafsson, affärsutvecklare på AktivBo.

Under hösten har Bostaden genomfört en kundundersökning bland sina hyresgäster. Vad fungerar bra? Vad kan bli bättre? Undersökningen har gjorts av AktivBo, som arbetar med förbättringsarbete hos över 300 bostadsbolag i Sverige.

Bostadens Nöjd Kund Index hamnar i år på 75 procent, vilket är två enheter bättre än förra året. Det är bland de högsta värdena i landet bland jämförbara bolag.

– Bostaden har mycket nöjda hyresgäster och väldigt hög servicegrad. När det kommer till bemötande, kontakt och respons på serviceanmälningar ligger Bostaden på väldigt hög nivå. Systemet med kvartersvärdar, och den närhet till hyresgästerna som det ger, är väldigt uppskattat, säger Martin Gustafsson, affärsutvecklare på AktivBo.

Rekordmånga svarade på årets kundundersökning – hela 50 procent av hyresgästerna, vilket är en tioprocentig ökning från föregående år. Och på de allra flesta områden har kundnöjdheten ökat. Men utrymme för förbättringar finns.

– Vi kan se är att det finns förbättringspotential när det kommer till städ av gemensamma utrymmen. Men sätter man det i relation till andra bolag ligger Bostaden fortfarande i topp i branschen, säger Martin Gustafsson.

För Bostaden är kundundersökningen ett viktigt underlag för att ta fram konkreta åtgärder till förbättringar.

– Resultatet är tydligt. Där Bostaden har lagt resurser på förbättringar – exempelvisnär det gäller bättre tillgång till städutrustning i tvättstugorna – har betyget gått upp med omkring 10 procent sedan senaste mätningen, säger Martin Gustafsson.

Bostadens vd Jerker Eriksson är glad över resultatet.

– Fantastiskt roligt! Personalen gör sitt bästa för att göra våra hyresgäster nöjda – då är det extra kul att resultatet är så positivt. Det här är helt klart rätt tillfälle för tårtkalas, säger Jerker Eriksson.

Några siffror i korthet:
Andel hyresgäster som anser att  de får valuta för pengarna: 84,9 procent
Andel hyresgäster som anser att Bostaden tar dem på allvar: 91,4 procent
Andel hyresgäster som trivs bra till  mycket bra i sitt kvarter/bostadsområde: 92,1 procent
Andel hyresgäster som anser att de får bra information om vad som ska hända i fastigheten: 85,1 procent.
Andel hyresgäster som anser att tryggheten i områdena är bra till mycket bra 2018: 81,6 procent
Andel hyresgäster som anser att Bostaden tar dem på allvar: 91,4 procent
Andel hyresgäster som tycker att kontakten med grannarna är bra till mycket bra 85 procent

Mer information:
Jerker Eriksson
Vd
Telefon: 090-17 76 15
E-post: jerker.eriksson@bostaden.umea.se