Anpassa textstorlek
A A A
06 december 2013

Allmännyttan har minskat energianvändningen med 10,2 procent på fem år

Ett års energianvändning i samtliga hushåll i en kommun av Skellefteås storlek. Så mycket har de allmännyttiga bostadsföretagen lyckats minska sin totala energianvändning på fem år. Det skriver SABO - Allmännyttans branschorganisation i sitt nyhetsbrev. – SABO-företagens energisparsatsning är den största just nu i Sverige, säger Therese Rydstedt, energiexpert på SABO.

SABO-företagens Skåneinitiativ startades för sex år sedan med målet att de anslutna bostadsföretagen tillsammans ska minska energianvändningen med 20 procent till år 2020. Hittills har 106 av SABO:s medlemsföretag anslutit sig och nu är man halvvägs mot målet. Drygt tio procent har sparats. År 2007 var medelförbrukningen i företagen 156 kWh per kvadratmeter och 2012 låg den på 140 kWh.

– Att spara de återstående procenten är en tuff utmaning men vi ska klara det. Med vilja och rätt investeringar kan allmännyttan tillsammans bidra till en bättre miljö, säger Therese Rydstedt.

Bostaden anslöt sig 2008

Under 2008 anslöt sig Bostaden till Skåneinitiativet och antog utmaningen om att minska energiförbrukningen med 20 procent. Året innan mätningarna startade, 2007, hade Bostaden en energiförbrukning som var 10 kWh lägre än SABO-företagens medelförbrukning, vilket naturligtvis gjorde det tuffare att minska förbrukningen ytterligare eftersom många åtgärder redan var genomförda. Men Bostaden har sedan 2008 arbetat aktivt med strukturella förändringar och år 2012 låg medelförbrukningen på 144 kWh per kvadratmeter och år.  

- Med den erfarenhet vi har idag kan vi konstatera att målet om en minskad energiförbrukning på 20 procent till 2020 kommer att uppnås. Vårt mål är att minska energianvändningen till 118 kWh per kvadratmeter till 2020. Dagens totalförbrukning ligger på 50 miljoner kWh och målet 20 procent till 2020  kommer att innebära en minskning på cirka 10 miljoner kWh, säger Ann-Sofi Tapani, Bostadens vd.

Det här är några av de miljösatsningar som Bostaden har gjort:

  • Alla anlitade entreprenörer följer ett miljöledningssystem eller motsvarande och produkter och material uppfyller kriterier för bra miljöval.
  • Förvärvandet av fem vindkraftverk som förser oss med egenproducerad energi från förnyelsebara källor.
  • All köpt energi via extern leverantör är så kallad grön el.
  • Från 2007 till 2012 har Bostaden minskat den totala energiförbrukningen med 6,35 miljoner kWh från 147 år 2007, till 144 kWh per kvm (A-temp) år 2012.
  • Energiförbrukningen för el har sänkts med totalt 2,5 miljoner kWh, från 32 till 30 kWh per kvm mellan 2007 och 2012.
  • Kontinuerligt arbete med att byta ut över 8000  ljuspunkter med kvicksilver.

 

Fakta SABO:s Skåneinitiativ:

Antal anslutna företag: 106
Totalt antal lägenheter: 400 327
Andel av SABO-företagens totala yta: 55 procent