Anpassa textstorlek
A A A
12 september 2013

Ålidhemsbor berättar och tycker om Ålidhem

Skuggteatern har under våren samlat in information om Ålidhem utifrån intervjuer, enkät och ett stormöte. Materialet har sammanställts och använts som underlag till manus för föreställningen Hem, ljuva Ålidhem som spelas i oktober 2013.

Målgruppen för insamlingen var Ålidhems invånare i alla åldrar men också de som har bott i området tidigare. Målgruppen har funnits representerad i enkäten, intervjuerna och stormötet. Frågorna rörde området i stort men man ställde också frågor kopplade till hemmet och hemtrivsel.

Vardagsrummet viktigaste rummet

Gemensamt för alla som svarat på enkäten är att man känner sig välkommen på Ålidhem, att det är ett öppet, socialt område med mycket aktiviteter. Det är också en gemensam uppfattning inom hyres- och studentlägenheter att vardagsrummet är det viktigaste rummet.

Läs hela sammanställningen