Anpassa textstorlek
A A A
10 augusti 2012

Finnes: Studentbostäder i Umeå!

Den senaste tiden har diskussionens vågor gått höga angående bristen på bostäder för unga som önskar studera i de olika universitetsorterna i landet. Bostadsministern såväl som politiker ute i landet har uttryckt stor oro för på vilket sätt detta ska påverka tillväxten i berörda städer.

Det som oroar oss mest är att debatten är onyanserad och att man gärna applicerar de problem som storstäderna har till att även gälla exempelvis Umeå.

Påståendet att ”situationen är värre än någonsin” är inte verifierad här. Samma vecka som andra omgångens antagningsbesked gick ut till presumtiva studenter hade Akutrumsförmedlingen i Umeå inte större tryck än vanligt. Snarare har man haft färre förfrågningar än tidigare år. Antalet sökande via Bostadens kösystem har förvisso ökat något, men det gäller samtliga sökanden – inte enbart studenter. Väntetiden för ett studentrum varierar månad för månad och redan till våren ökar antalet lediga studentrum.

Det är också viktigt att hålla ett öga på hur många av de studenter som läser vid Umeå universitet som också de facto bor i Umeå. Den totala volymen studenter vid Umeå universitet har visserligen ökat kraftigt det senaste dryga decenniet, men tittar man enbart på dem som har Umeå som kursort är bilden följande:
Höstterminen 2000  -  15 910 registrerade studenter
Höstterminen 2005  - 16 793 registrerade studenter
Höstterminen 2011  -  15 454 registrerade studenter

Vi har därmed inte fler, utan tvärtom faktiskt något färre studenter boende i Umeå år 2011 än för 10 år sedan. Den ökning av studentvolymen som skett för Umeå universitet har i princip uteslutande berott på ökningen av nät- och distansstuderande.

Trenden förstärks ytterligare eftersom Umeå universitet kommer att minska utbildningsvolymerna något de närmaste åren för att anpassa dessa till de statliga anslagen. Detta i sin tur minskar behovet av att bygga ut fler bostäder specifikt för studenter. 

Det är alltså viktigt att hålla isär behovet av lägenheter för unga generellt och behovet av lägenheter för studenter. Därför bör man också vara försiktig i slutsatsen att studenter tackar nej till sina studieplatser i Umeå pga bostadsbrist.

AB Bostaden har i sitt uppdrag från ägaren en specifik uppgift att bidra till bostadsförsörjningen för studenter. Här har kontinuerligt producerats små lägenheter – nu senast 137 nya lägenheter på Geografigränd, 700 lägenheter på Liljansberget 2009, och Balticgruppens produktion sedan tidigare. I kombination med det faktum att alla 5 500 studentbostäder, som tidigare byggdes speciellt för studerande, finns kvar – har vi i Umeå för närvarande en god balans mellan utbud och efterfrågan.

Det som är naturligt och ett faktum oavsett vilka verksamheter vi tittar på är att det uppstår periodiska pucklar i efterfrågan, tydligast vid terminsstarten på hösten. Men ingen verksamhet bygger upp sina resurser för att klara maxbehov till hundra procent. Kortsiktiga efterfrågetoppar får hanteras genom särskilda insatser. I Umeå har man byggt upp en väl fungerande Akutrumsförmedling som hjälper till just i dessa situationer.

Att bostadsproduktionen av hyresrätter rent generellt är för låg i landet – det är ett obestridligt faktum. Det drabbar självklart unga som ska hitta sitt första boende till en rimlig kostnad.

Men  det är viktigt att inte måla upp en bild av att studenter avsäger sig studieplatser på grund av bostadsbrist eftersom det generellt inte är så i Umeå. Snarare ska vi lyfta fram att Umeå är en expansiv stad med ett attraktivt universitet samtidigt som vi här inte alls har samma problem på bostadsmarknaden som i storstäderna. 

Lars Lustig, Universitetsdirektör Umeå universitet
Ann-Sofi Tapani, VD AB Bostaden