VästtegVästteg
lllustrationer: Arkinova

Västteg – hållbart boende för hela livet

Vi känner ett stort engagemang för ett bättre Umeå och det här är det första projektet vi planerar och projekterar helt utifrån ett hållbarhetsprogram och för flera målgrupper. På Västteg erbjuder vi boende för alla generationer – för ett bättre Umeå.

För oss är det här ett stort investeringsprojekt där vi tar ett helhetsgrepp och vill tillgodose olika målgruppers behov i livet. Tillsammans med andra aktörer stärker vi och tar tillvara den potential som finns i området och bidrar till samhälls- och boendeutvecklingen.

Hållbart för alla generationer

På Västteg erbjuder vi hållbart boende för alla generationer. Vi bygger cirka 350 lägenheter fördelade på ettor, tvåor, treor och fyror. Fokus ligger på tvåor.

Husen i området byggs i 4–6 våningar med underjordiskt garage. Området beräknas stå klart 2023. Planerad byggstart är sommaren 2020.

Projektet utgörs av tre olika boendeformer:

  • Traditionella hyreslägenheter för alla men 10 procent av lägenheterna går till ungdomar 18–25 år. Det byggs cirka 110 sådana lägenheter.
  • Seniorboende plus-lägenheter, för seniorer från 60 år. Vi bygger cirka 140 sådana lägenheter.
  • På uppdrag av och i samverkan med Umeå kommun byggs också ett vård- och omsorgsboende som kommer att bestå av 120 lägenheter. Vård- och omsorgsboendet kommer att ha genomtänkta, ändamålsenliga lokaler för att möjliggöra omsorg av högsta kvalitet.

Komfort och livskvalitet

På Västteg bor du i synnerligen attraktiva lägenheter som är ljusa, välkomnande och där ledorden är komfort och livskvalitet. Du har en egen inglasad balkong och tillgång till underjordiskt varmgarage som är lättillgängligt via trapp/hiss. I husen finns dessutom varmförråd och cykelförråd. Här satsar vi också extra mycket resurser på att skapa en attraktiv utemiljö där du kan njuta av en vacker, levande innergård året runt. Du har även tillgång till parker och fina promenadstråk på Bölesholmarna och längs älven.

Seniorboende plus

I vårt seniorboende plus finns dessutom bastu och relax och andra faciliteter som möter den äldre målgruppens önskemål på sitt boende. Här får du uppleva trygghet och gemenskap när du bor med grannar i samma ålder. Du bor i en funktionellt utformad lägenhet och tillsammans med dina grannar kan du exempelvis laga middagar i gemensamhetslokalen eller umgås i orangeriet. När du bor i seniorboende plus finns även en värd/värdinna på plats några dagar i veckan.

Hållbarhet och livskvalitet

När vi bygger på Västteg är våra ledord hållbarhet och livskvalitet. När du bor på Västteg har du möjlighet att kombinera livskvalitet med att leva hållbart och ta ansvar för klimatet. Här ges du möjlighet till rörelserikedom och vi satsar extra på en attraktiv utemiljö där du bland annat kan njuta av en vacker, levande innergård året runt. Det kommer även att finnas ett allmänt parkområde i anslutning till fastigheten.

 

 

Fakta om husen

Antal lägenheter: Cirka 350 st.

Lägenhetsstorlekar: Ettor, tvåor, treor och fyror. Fokus ligger på tvåor.

Byggstart: Just nu pågår detaljplaneprocessen.

Övrigt: Till husen hör ett stort underjordiskt garage och gemenskapslokaler som kan nyttjas av de som bor i vårt seniorboende plus och i vård- och omsorgsboendet.

Vad innebär de olika boendeformerna?

Hyresbostäder

Hyreslägenheter som är ljusa, välkomnande och hållbara. Du har din egen balkong och du har tillgång till underjordiskt garage som är lättillgängligt via trapp/hiss. 

Seniorbostäder

Ett seniorboende plus har funktionellt utformade lägenheter och gemenskapslokaler där du tillsammans med dina grannar exempelvis kan laga mat och umgås. Dessutom finns en värd eller värdinna tillgänglig några dagar i veckan. Boendet vänder sig till de som fyllt 60 år.

Vård- och omsorgsbostäder

Vård- och omsorgsboendet, som byggs i samverkan med Umeå kommun, kommer att ha genomtänkta, ändamålsenliga lokaler för att möjliggöra omsorg av högsta kvalitet. Där beslutar kommunens biståndsbedömare vem som får möjlighet att hyra en vård- och omsorgslägenhet.

Västteg 

Fakta om området

Bostadsområdet har nära till Tegs idrottscentrum som består av hockeyanläggningen A3 arena och fotbollsanläggningen Tegstunet. Du har dessutom nära till Tegs centrum med apotek, matbutiker, bank och konditori samt Avion Shopping och Ikea. På Västteg har du också tillgång till parker och fina promenadstråk på Bölesholmarna och längs älven. Området rymmer även skolor och förskolor.

Området Västteg blir en del i det nya sammanhållna Tegs centrum. Med ringledens färdigställande påbörjas en strukturomvandling där tidigare E4 omvandlas till nya stadskvarter och stadsgata. När Västra länken är klar kommer Tegs östra och västra sida att kopplas samman igen och skapa ett sammanhållet Tegs centrum.

Beräknat klart 2023

Området beräknas stå klart 2023. Planerad byggstart är sommaren 2020. Illustrationerna över området är inte fastställda utan kan ändras.

Hyror

Än så länge är inte hyrorna satta. Mer information kommer senare. Läs mer om hur hyrorna sätts

Uthyrningsstart

Just nu sker detaljplanearbete i området och tid för uthyrningsstart är ännu inte satt. Målsättningen är dock att vård- och omsorgsboendet ska stå klart år 2021. Beräknad inflyttning på trygghetsboendet och seniorboendet är beräknad till år 2022. Håll utkik på vår webb för information. Du vet väl om att du kan prenumerera på våra nyheter?

 

 

 

 

 

Min personliga sida

Registrering möjlig från året du fyller 16 år