Anpassa textstorlek
A A A

Miljöfokus

 

Att äta kakan och ha den kvar 

Hur vi äter kakan och ändå har den kvar

Vi jobbar hårt för att ständigt förbättra vårt miljöarbete – på många håll och kanter. Vårt program Miljöfokus, som vi startade 2008, syftar till att minimera vår miljöpåverkan, men vi vill givetvis också skapa miljöer som är trevliga för dig och andra hyresgäster att vistas i.

Dina synpunkter är viktiga för att vi ska kunna utvecklas. Vi vill att du ska kunna leva ett trivsamt och tryggt liv hos oss – samtidigt som du är snäll mot planeten. Lite som att äta kakan, men ändå ha den kvar. Tillsammans kan vi lyckas med det trolleritricket!

Läs mer om Bostadens miljö- och energiarbete

Hur vi äter kakan och har den kvar

Läs mer om Bostadens arbete med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

Läs vår miljöfokusfolder

 

Fem fokusområden

För att miljöarbetet ska bli mer hanterligt har vi delat in det i fem områden: energiförbrukning, sophantering, byggande och material, transporter samt kunskap och engagemang. Varje område leds av en delprojektledare som med sin projektgrupp jobbar för att förverkliga målen

 

Fakta - Bostadens ekologiska hållbarhetsarbete

 • Äger fem vindkraftverk som producerar 50 procent av fastigheternas årliga elförbrukning. Under 2015 uppgick produktionen till 24 300 000 kWh, den högsta någonsin.
 • En 2 654 kvadratmeter stor solcellsanläggning på Hållbara Ålidhem - en av Sveriges största - som beräknas producera cirka 350 000 kWh per år.
 • Renovering av 405 lägenheter med 40–50 procent lägre energiförbrukning - Hållbara Ålidhem.
 • 137 nya lägenheter på nya Geografigränd med en energiförbrukning på 65 kWh/kvm per år - 50 procent lägre än vad byggnormen kräver.
 • Satsningarna på energiproduktion genom sol och vind har sedan 2007 minskat vår belastning med cirka 90 miljoner kWh.
 • Krav om energiförbrukning på 65 kWh/kvm per år i samtliga nyproducerade fastigheter efter 2010.
 • Minskning av koldioxidutsläppen med 21 209 kg i interna transporter mellan 2009 och 2014.
 • Avfallssortering i 97 procent av alla lägenheter och matavfallssortering i 95 procent.
 • 2 000 lampor utbytta mot LED-lampor med en energibesparing på 800 000 KWh.
 • Äger åtta elbilar.
 • Lägenhetsterminalen Echolog som mäter el samt varmt och kallt vatten i realtid och vars syfte är att göra hyresgästerna mer medvetna finns installerad i närmare 700 lägenheter.
 • Samarbete med Myrorna där ett antal klädåteranvändningsboxar placerats ut i våra områden.
 • Plastmattor ersätts med linoleummattor vid underhållsinsatser. Minskar utsläppen av koldioxid med cirka 70 ton per år.

Allmännyttans energisparkampanj

Sedan hösten 2012 har Allmännyttan sin egen energisparkampanj. En kampanj där bostadsföretag och hyresgäster tillsammans jobbar för att minska energianvändningen. Kampanjen bygger på enkla, konkreta vardagstips som vem som helst kan följa. På www.allmannyttan.se kan du få energispartips och information. Du kan även spela spelet "Energiarbetarna" där du får lära dig hur du kan spara energi.Allmännyttans energisparkampanj

Spelet Energiarbetarna 

Kontakt

Växel

Ring: 090-17 75 00

Kvartersvärdar

Kontaktlista

Kundcenter

Mejla: Kundcenter
Ring: 090-17 77 00

Telefontider:

Måndag–fredag 09.00–15.00

Besökstider:

Måndag–torsdag 09.00–16.30
Fredag 09.00–15.00
Lunchstängt 12–13

Bredbandssupport

090-17 77 17

Adress

Besök: Östra Kyrkogatan 2,
Moritzska gården
Post: Box 244, 901 06 Umeå

Journummer

Vid allvarliga fel som inträffar efter kontorstid eller under helger, ring 090-14 26 10.

Vid brand, olyckor eller inbrott ring 112.

För att få eller lämna information om olyckor eller kriser, ring 113 13.