Mariehemsvägen 7 EI samband med en fönsterreparation i mars 2013 upptäcktes att skicket på fasaden på Mariehemsvägen 7 är bristfällig. Vid en besiktning såg vi även att de cirka 20 meter långa tegelbalkarna inte håller ihop och det är stor risk för nedfallande murverk. Vi måste därför plocka ned fasaden för att kunna åtgärda problemet. Det innebär att en ny fasad måste monteras.

Under den underhållsinventering som utfördes under vinter/sommar 2013 såg vi även att det fanns ytterligare underhållsbehov på fastigheten, bland annat tak, fönster, med mera.

Frågor och svar från informationsmötet 1 oktober 2013

Vad ska renoveras?

Fasad:

  • Tilläggsisolering
  • Byte av fasadmaterial
  • Byte av fönster
  • Balkonger, vid behov
  • Entrépartier

Tak:

  • Ny takutformning
  • Ventilation

Varför renoveras fasaden?

Det finns stora problem med det befintliga fasadmaterialet som därför kommer att bytas ut mot ett nytt material som gör det möjligt att tilläggsisolera fasaden samt förlänga underhållsintervallet. Det leder till minskade kostnader för dig som hyresgäst och ger mindre klimatpåverkan. Isoleringen är bristfällig och behöver bytas ut och fönster och entrépartier är gamla och behöver bytas på vissa ställen.

Varför byggs taket om?

Det finns problem med den befintliga takkonstruktionen som är ett motfallstak vilket skapar stora problem i och med invändig takavvattning som i sin tur orsakar vattenskador. Vi vill därför bygga bort detta problem genom att vinkla om taket i samband med att vi gör fasadbytet. En ombyggnation av taket gör också att den nya fasaden skyddas eftersom vi bygger till ett takutsprång.

Så påverkas du som hyresgäst

Den största störningen kommer under byggtiden vara att byggnaden kläs in med en täckt ställning. Arbetet på ställningarna gör att det kommer vara personal som arbetar med insyn genom dina fönster. Dessutom kommer det att vara mörkare inne i din lägenhet under tiden ställningen är monterad.

Det kommer att vara slussar för in- och utpassering genom din huvudentré, men baksidan, med tillhörande källaringång, är stängd under hela byggtiden. Dessutom uppstår alltid störningar på grund av buller och damm. Främsta bullret kommer du uppleva vid ställningsbyggande och borrning i betong. Byggdamm kan du se flera månader efter att arbetet är klart.

Tidplan för renoveringarna

Etablering pågår och ställningsmontage påbörjas under vecka 40. Renoveringsarbetet påbörjas så snart vi fått startbesked från kommunen. Vi hoppas att arbetet ska kunna dra igång så snart som möjligt. Arbetet beräknas ta ett år, men de större delarna beräknas vara klara till byggsemestern 2014.

Eftersom det är en gammal byggnad som ska renoveras finns stor risk att vi stöter på problem som kan göra att tidplanen måste förlängas. Vid en betydande förlängning av tidplanen kommer vi att informera dig.

Kommer jag att få hyresreduktion på grund av störningar vid renoveringarna?

Du kommer att få hyresreduktion för de störningar som uppstår. Hyresreduktionen betalas ut efter det att åtgärderna har utförts. Storleken på reduktionerna diskuteras med Hyresgästföreningen.

Kommer jag att få högre hyra efter renoveringarna?

Eventuella hyreshöjningar sker efter att allt är klart och berör de standardhöjande åtgärder som utförts, exempelvis förbättrade fönster.

Kontaktuppgifter till projektgrupp

Bostaden:

Ida Westin – projektledare
090-17 75 09, 070-656 75 23, ida.westin@bostaden.umea.se

Mikael Jernstedt – vikarierande kvartersvärd
070-324 27 23, kvvik.mariehem@bostaden.umea.se

Ulf Johansson – kvartersvärd
070-324 27 22, ulf.johansson@bostaden.umea.se

Peab:

Anders Fransson – platschef
073-337 14 95, anders.fransson@peab.se

Håkan Södrén – arbetsledare
072-533 31 96, hakan.sodren@peab.se 

<< Tillbaka till sidan om renoveringar

Kontakt

Kundcenter

Mejla: Kundcenter
Ring: 090-17 77 00

Växel

Ring: 090-17 75 00

Kvartersvärdar

Kontaktlista

Adress

Besök: Östra Kyrkogatan 2,
Moritzska gården
Post: Box 244, 901 06 Umeå

Telefontider:

Måndag–fredag 9.00–15.00

Besökstider:

Måndag–torsdag 9.00–16.30
Fredag 9.00–15.00
Lunchstängt 12–13

Journummer:

Vid allvarliga fel som inträffar efter kontorstid eller under helger ring 090-14 26 10.
Vid brand, olyckor eller inbrott ring 112.

För att få eller lämna information kring olyckor eller kriser ring 113 13.

Personuppgiftsansvarig

Mejla: gdpr@bostaden.umea.se