Lundavägen 2–4, Storgatan 1 B och 1 C och Västra Prinsgatan 2–4Senast uppdaterad 11 december 2019

 

Vi renoverar på Storgatan, Västra Prinsgatan och Lundavägen. Bland annat sätter vi in nya ventilationssystem och ser över el-systemet. På Storgatan 1 kommer vi även att bygga lägenhetsförråd i varmkällare.

Renoveringarna startade i början av året och kommer att avslutas under 2019.

Nytt ventilationssystem 

I dag har lägenheterna endast så kallat självdrag. Vi sätter därför in ett nytt ventilationssystem med balanserad till- och frånluft som gör att inomhusklimatet blir bättre. Vi drar nya ventilationskanaler i trapphus, förråd och lägenheter vilket innebär att vi måste borra i betongväggarna. Ventilationskanalerna kläs in. Vi installerar även ny spiskåpa.

 

El-renovering

Vi byter alla matningar från 1-fas till 3-fas och installerar ny elcentral och jordfelsbrytare samt sätter in nya eluttag.

Lägenhetsförråden flyttas från vindan ner till källaren. (Gäller bara för dig som bor på Storgatan).

 

Renoveringsåtgärder på Lundavägen 2–4

Ventilationsarbete (påbörjas i mitten av februari 2018)

 • Vi installerar nytt ventilationssystem med till- och frånluft.
 • Vi drar nya ventilationskanaler i trapphus, förråd och lägenheter vilket innebär att vi måste borra i betongväggarna.
 • Ventilationskanalerna kläs in.
 • Vi installerar ny spiskåpa

 

El-renovering (påbörjas i slutet av 2018)

 • I ettorna byter vi från 1-fas till 3-fas. Större lägenheter än ettor har redan 3-fas.
 • Jordfelsbrytare installeras
 • Nya eluttag samt elkabel


Renoveringsåtgärder på Storgatan 1 B och 1 C

Ventilation (påbörjas i maj 2018 och pågår fram till december 2018)

 • Vi installerar nytt ventilationssystem med till- och frånluft.
 • Vi drar nya ventilationskanaler i trapphus, förråd och lägenheter vilket innebär att vi måste borra i betongväggarna.
 • Ventilationskanalerna kläs in.
 • Vi installerar ny spiskåpa

 

Lägenhetsförråd flyttas från vindan ner till källaren

 • Storleken på förråden anpassas efter storleken på lägenheten
 • Istället för kallförråd blir det varmförråd.

 

El-renovering (påbörjas i slutet av 2018)

 • Vi byter alla matningar från 1-fas till 3-fas
 • Ny central och jordfelsbrytare installeras
 • Nya eluttag samt elkabel

 

Renoveringsåtgärder på Västra Prinsgatan 2-4

Ventilation (påbörjas efter sommarsemestern 2018 och pågår till december 2018)

 • Nytt ventilationssystem med till- och frånluft installeras.
 • Lägenhetsaggregat kommer att installeras i köket ovanför spisen. Det innebär att håltagning i yttervägen kommer att göras.
 • Nya tilluftskanalen kommer vara ovanför överskåpen i köket. Från köke kommer kanaldragning ske till övriga rum, vilket innebär borrning i betongväggar.
 • Ventilationskanalerna kläs in.
 • Vi installerar ny spiskåpa

 

Fönster (klart i februari 2018)

 • I samband med takkupsrenovering byter vi alla fönster samt balkongdörrar i de fyra översta lägenheterna. Det arbetet beräknas vara klart i februari 2018.

 

El-renovering (påbörjas i början av 2019)

 • Vi byter alla matningar från 1-fas till 3-fas
 • Ny central och jordfelsbrytare installeras
 • Nya eluttag samt elkabel
   

Så påverkas du under renoveringen

 • Störande ljud och buller i fastigheten, vardagar klockan 7–16.
 • Damm
 • Två yrkesgrupper kommer att jobba i din lägenhet.
 • Arbeten i trapphus, källare och på gårdsplanen innebär begränsad tillgång till gården på grund av materialupplag, bodar, containrar med mera.
 • Ökad trafik inne på gården.


Hyresreduktion för störningar

I samband med renoveringarna kommer du att uppleva störningar och dessa kommer du att bli kompenserad för. När projektet har avslutats kommer du att få en hyresreduktion. Storleken på reduktionen baseras på fastighetsbranschens generella riktlinjer.

 

Hyreshöjning när allt är klart

I och med att standarden ökar efter renoveringen kommer hyran att höjas. Den nya hyran är förhandlad med Hyresgästföreningen. Medelhyreshöjningen är cirka 300 kr per månad. Höjningen kan dock variera mellan 100 och cirka 500 kr. Den exakta hyreshöjningen ser du på det hyresgästgodkännande som skickas ut. Läs mer om det nedan.

 

Hyresgästgodkännande

Enligt hyreslagen behöver vi ditt godkännande för att kunna genomföra renoveringarna. Du som ska flytta till en av lägenheterna som berörs av renoveringarna kommer att få ett hyresgästgodkännande hemskickat med posten.

 

Frågor och svar från informationsmöte, februari 2018

Blir det tilluft till alla rum?

Nej, det blir tilluft till sovrum och vardagsrum.

Hur gör ni med luftintaget vid fönster samt ventilerna mot yttervägg?

Luftintaget vid fönstren ska stängas och ventilerna mot ytterväggen kommer att stängas igen.

När ni borrar igenom väggarna, kommer tapeterna gå sönder och bli smutsiga?

Nej, metoden som kommer användas är så kallad torrborrning vilket innebär att man inte ansluter vatten för kylning. Borrningen sker från trapphussidan och mot lägenhetssidan för att minimera dammspridning.

Lägenhetsaggregaten som installeras på Västra Prinsgatan, går de på hyresgästens el?

Ja, men i hyressättningen har man tagit hänsyn till detta och reducerat höjningen med 100 kr för en etta och en fyra får 165 kr.

Några hyresgäster har backspjäll eller pax-fläkt i badrummet sedan tidigare, tas dessa bort i och med nya systemet?

Ja, ett nytt frånluftsdon kommer att installeras.

Hur lång tid tar det att montera in lägenhetsaggregaten på Västra Prinsgatan?

Borrningen tar cirka 1 dag per lägenhet, kanaldragning och inklädnad cirka 1 dag per lägenhet och när allt är installerat behöver entreprenören mäta och justera in aggregatet för att få rätt flöde i alla rum.

Hur gör ni på Västra Prinsgatan då kyl och frys är närmast ytterväggen?

Eftersom alla lägenheter ser lite olika ut så kan det vara svårt att förklara exakt hur kanalerna kommer att gå. Men vi kommer försöka att dra kanalerna ovanför köksskåpen samt ovanför kyl och frys, om det blir en annan lösning kommer entreprenören att höra av sig.

 

Har du övriga frågor eller funderingar? 

Välkommen att höra av dig till någon av oss:
 
Folke Parkle, projektledare
folke.parkle@bostaden.umea.se
070-377 75 45

Ulf Johansson, kvartersvärd
ulf.johansson@bostaden.umea.se
090-17 77 73

Fredrik Rundqvist, underhållschef
Fredrik.rundqvist@bostaden.umea.se
070-228 05 75

Roland Sandström, projektledare, VVS
roland.sandstrom@bostaden.umea.se
070-269 80 80

Nils-Eric Jonsson, projektledare, el
070-600 33 23
nils-eric.jonsson@bostaden.umea.se

Kontaktuppgifter till entreprenörer som jobbar i det här projektet:

 

Roland Berglund, platschef, OF Bygg
070-604 87 54
roland.berglund@ofbygg.com

John Brodin, arbetsledare, Caverion
070-315 67 77
john.brodin@ofbygg.com

Min personliga sida

Registrering möjlig från året du fyller 16 år