Anpassa textstorlek
A A A

Hyreshöjning 2019


Varför höjer ni hyran trots att ni sålt fastigheter och frigjort kapital?

Försäljningen innebär att vi har frigjort kapital till både nyproduktion och framtida behov av underhåll. Affären har gjort det möjligt för oss att möta befolkningstillväxten i Umeå med nya bostäder, inte minst för äldre hyresgäster. Affären gör det också möjligt för oss att ta hand om framtidens underhållsbehov på ett bättre sätt. Det måste vi lösa för att även fortsättningsvis kunna hålla våra fastigheter i ett gott skick. Hyran höjs på grund av ökade driftkostnader och för att vi även fortsättningsvis ska kunna bedriva vår verksamhet med god service till dig som hyresgäst.

Varför höjer ni hyran för min lägenhet som också är i behov av renovering men som inte renoveras?

När det gäller det invändiga underhållet i lägenheterna bestämmer du som hyresgäst själv när du vill att tapeter, golvmattor med mera ska bytas. Det kallas hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll. På din personliga sida kan du se din lägenhetsstatus och när det är dags för till exempel golv- och tapetbyte i din lägenhet. Du kan även prata med din kvartersvärd så hjälper hen dig. Läs mer om hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll.

När det gäller det generella underhållet i vårt bestånd har vi ett ansvar för att ta hand om våra fastigheter. Vi har en plan för hur fastigheterna ska underhållas och renoveras så att inte standarden blir för låg. Planen baseras på en genomgång som vi har gjort av alla våra fastigheter och som visade var behovet är som störst. Våra beslut om var vi ska renovera baseras på den genomgången. Generellt kan man säga att det är många av våra hus som är i behov av renovering, särskilt de som byggdes under miljonprogrammet, och vi gör allt vad vi kan för att renovera och fräscha upp i husen.

Hur stor blir höjningen för mig som enskild hyresgäst?

Enligt överenskommelsen med Hyresgästföreningen höjs hyran med i genomsnitt 2 procent från och med 1 april 2019. Höjningen ligger på samma nivå som genomsnittet för landets allmännyttor.

Eftersom hyressättningen sker utifrån ett poängsystem, där många parametrar samspelar, kan den verkliga höjningen för en enskild lägenhet variera mellan 0 och 200 kronor.

Kommer hyran för förråd att höjas?

Nej, inte från 1 april 2019.

Höjs hyran för alla hyresgäster?

Ja, men med undantag för de som bor i några av våra senast nybyggda och ombyggda lägenheter. De som inte får höjd hyra är de som bor på:

• Östra Norrlandsgatan 74–88, Öst på stan
• Storgatan 122–124 och Ankargränd 3–11, Öbacka
• Storgatan 86 B, Öbacka
• Storgatan 118–120, Öbacka
• Hoppets gränd 24–30, Öbacka
• Tranbärsvägen 2–4, Böleäng
• Tranbärsvägen 8–12, Böleäng
• Petrus Laestadius väg 11 och 13, Lilljansberget
• Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10, Haga

Varför höjs hyran?

På grund av ökade driftkostnader och för att även fortsättningsvis kunna bedriva vår verksamhet med god service till dig som hyresgäst.

 

 

Min personliga sida

Från onsdag 25 mars och cirka två veckor framåt, kommer du som bostadssökande eller hyresgäst inte att kunna logga in på den personliga sidan. Läs mer