Anpassa textstorlek
A A A

Hyresgästgodkännande


Digitalt godkännande innan renovering

När vi ska göra större renoveringsinsatser behöver vi enligt hyreslagen hyresgästens godkännande. Tidigare har vi skickat hyresgästgodkännandet med post eller gått runt med papper för underskrift. Men nu skickar vi istället ut det digitalt. Självklart får de som inte har någon e-postadress godkännandet på papper.

 

Hur går det till?

Om vi ska renovera hos dig kommer du såklart först att ha fått information av oss om det, antingen via informationsblad eller på ett informationsmöte. Ibland både och.

När det sedan är dags att godkänna renoveringsåtgärderna får du ett mejl eller ett sms med en länk till en ombyggnadsplan som innehåller information om alla åtgärder som ska göras i renoveringen. Där presenteras även hyreshöjningen. Med andra ord ser du vad som kommer att göras och exakt hur stor hyreshöjning det innebär för dig. Du får även klicka i en ruta att det är ok att vi använder huvudnyckel.

Du som hyresgäst har nu möjlighet att godkänna eller avvisa renoveringen som beskrivs i ombyggnadsplanen och användandet av huvudnyckel. Du kan även skriva en kommentar. Du godkänner genom att signera med antingen ditt bank-id eller en sms-kod. Därefter får du en säkrad pdf-kopia på hyresgästgodkännandet.

Läs mer om hur hyresgästgodkännande fungerar

 

Förhandlar med Hyresgästföreningen

Den hyra och de åtgärder som presenteras i hyresgästgodkännandet är förhandlade med Hyresgästföreningen innan de skickas ut till dig som hyresgäst.

 

Skickas via Scrive

Scrive är det företag som vi valt att köpa e-signeringstjänsten ifrån. Hela lösningen med bank-id och sms ligger hos dem och sköts via deras hemsida. Det innebär att du som hyresgäst får ett mejl från Scrive men med information om att det är vi på Bostaden som är avsändare.

 

Om jag inte vill godkänna, vad händer då?

Om vi inte får in ett godkännande inom utsatt tid tar vi först kontakt med dig för en diskussion om orsaken till att du inte vill godkänna renoveringen. Två månader efter ett eventuellt nej lämnar vi därefter in en ansökan till Hyresnämnden som då prövar ärendet och avgör om vi får genomföra renoveringen eller inte.

Min personliga sida

Från onsdag 25 mars och cirka två veckor framåt, kommer du som bostadssökande eller hyresgäst inte att kunna logga in på den personliga sidan. Läs mer