Anpassa textstorlek
A A A

Andrahandsuthyrning


Vem får hyra ut?

Du som hyr av oss i förstahand och under en kortare period inte har möjlighet att själv använda din bostad har rätt att hyra ut din lägenhet eller studentrum i andrahand. Uthyrningen i andrahand måste dock pågå minst 3 månader.

Ett undantag gäller dock studentrum. Under sommaren får du inte hyra ut ditt studentrum, dels eftersom det är för kort period för att bevilja en andrahandsuthyrning och dels för att det är hyresfritt för dig 2 månader under sommaren.

Vad krävs för att få hyra ut?

Du måste ha beaktansvärda skäl för att få hyra ut din bostad i andrahand. Ett beaktansvärt skäl kan till exempel vara att du har fått ett tillfälligt arbete på annan ort, en längre utlandsvistelse eller att du ska studera på annan ort. Det kan även vara att du vill provbo i ett nytt parförhållande. I det läget behöver du komplettera din ansökan med ett intyg från din blivande sambo. Du hittar blanketten längst ned på den här sidan.

Viktigt att tänka på är att du alltid måste kunna uppvisa intyg som bekräftar ditt skäl när du ansöker om att få hyra ut i andrahand. Ofullständig ansökan behandlas inte.

Hur gör jag om jag vill hyra ut?

Börja med att skicka in en skriftlig andrahandsansökan. Du hittar blanketten längst ned på den här sidan. Du kan även hämta en blankett på vårt kontor på Östra Kyrkogatan 2 (Moritzska Gården) eller hos din kvartersvärd.

Tänk på att tillsammans med blanketten även bifoga ett intyg som styrker varför du vill hyra ut i andrahand.

Vem får jag hyra ut till?

Du får bara hyra ut till någon som inte har ett eget hyresavtal med Bostaden. Det avtalet måste i så fall sägas upp. Du som vill hyra ut din lägenhet eller ditt rum måste själv ordna en hyresgäst och Bostaden förutsätter att ni sinsemellan ordnar med de praktiska detaljerna. Du och din andrahandshyresgäst bör teckna ett avtal.

Om du hyr en studentbostad måste andrahandshyresgästen vara aktivt studerande vid Umeå universitet eller SLU i Umeå. Du behöver därför bifoga intyg både att du själv samt din andrahandshyresgäst är studenter.

Vem har det juridiska ansvaret för lägenheten?

Som hyresgäst hos oss är du ytterst ansvarig för lägenheten eller rummet under tiden som du hyr ut den i andrahand. Det är du som ska se till att hyran blir betald i tid och om din hyresgäst inte sköter sig kan du bli vräkt. Vi rekommenderar därför att du skaffar autogiro för att på så sätt vara säker på att hyran blir betald i tid. Du och din hyresgäst kan sedan själva komma överens om hur hyresbetalningarna ska skötas mellan er.

Får andrahandshyresgästen ta över kontraktet?

Andrahandshyresgästen har ingen rätt att överta lägenheten. Om du som förstahandshyresgäst inte flyttar tillbaka ska avtalet sägas upp enligt hyresvillkoren.

Några råd

  • Tänk på att skaffa en hyresgäst du kan lita på.
  • Meddela oss om du byter hyresgäst.
  • Meddela oss när du flyttar tillbaka till din bostad.

 

Frågor eller funderingar?

Välkommen att kontakta vårt kundcenter genomn att mejla till kundcenter@bostaden.umea.se eller ringa 090-17 77 00.

Blanketter

Ansökningsblankett

Intyg från sambo

 

 

Kontakt

Kundcenter

Mejla: Kundcenter
Ring: 090-17 77 00

Växel

Ring: 090-17 75 00

Kvartersvärdar

Kontaktlista

Adress

Besök: Östra Kyrkogatan 2,
Moritzska gården
Post: Box 244, 901 06 Umeå

Telefontider:

Måndag, onsdag, fredag 09.00–15.00
Tisdag, torsdag 09.00-12.00
Lunchstängt 12–13

Besökstider:

Måndag–torsdag 9.00–16.30
Fredag 9.00–15.00
Lunchstängt 12–13

Journummer:

Vid allvarliga fel som inträffar efter kontorstid eller under helger ring 090-14 26 10.
Vid brand, olyckor eller inbrott ring 112.

För att få eller lämna information om olyckor eller kriser, ring 113 13.

Personuppgiftsansvarig

Mejla: gdpr@bostaden.umea.se