Konceptförslag

Konceptförslag för vinterträdgården

Studenter på Samhällsplanerarprogrammet vid Umeå universitet i samarbete med Designhögskolan fick i uppdrag att hålla i en dialog i form av en workshop med bland andra Ålidhemsbor och representanter från olika yrkesgrupper. Syftet var att ta reda på deltagarnas behov av vinterträdgården och få fram bra idéer. Workshopen bestod av fyra stationer med olika teman och syften.

Resultatet redovisades vid en presentation på Designhögskolan och de presentationerna går nu att ta del av här på webben:

Inledning
Kulturgården (David Forslund, Inger Engström, Lisa Johansson)
Lövgården (Veronica Classon, Fredrik Forslund, Emma Lundqvist)
IGLOO (Caroline Lundgren, Ingela Engström, Robin Nilsson)

<< Gå tillbaka