Solceller

Inom projektet Hållbara Ålidhem har Bostaden, Umeå Energi och Umeå kommun samarbetat med att bygga om delar av stadsdelen Ålidhem för att göra den tryggare, trivsammare och energisnålare.

Som en del av projektet har solceller monterats på taken till husen på Matematikgränd och Geografigränd och på några balkonger. Hela anläggningen stod färdig år 2014 och består av 2 654 kvadratmeter solceller.

Matematikgränd var först ut

Matematikgränd 9 var det hus som först fick solceller på taket. Matematikgränd 1 E har som enda hus fått solceller på balkongerna. Den totala ytan på solcellerna på Matematikgränd är 121 kvadratmeter, ligger i västerläge och producerar ungefär dubbelt så mycket el som förbrukas som fastighetsel.

Solcellerna förser Vinterträdgården med elström

Ett av de nybyggda husen på Geografigränd har utrustats med 124 kvadratmeter solceller i söderläge, vilka beräknas ge cirka 16 000 kWh/år. Solcellerna där förser även Vinterträdgården med elström, dock inte för uppvärmning. Eventuellt överskott tas tillvara i realtid och kan i så fall komma de övriga husen på Geografigränd 2 till godo.

Även de renoverade husen på Geografigränd har försetts med solceller.

Totalt 2 654 kvadratmeter solceller

Hela solcellsanläggningen är 2 654 kvadratmeter stor och beräknas producera cirka 350 000 kWh/år totalt. Det motsvarar till exempel 14 eluppvärmda villor eller 44 varv runt jorden med elbil.

Mer om solcellerna

Solcellerna effektivare än förväntat

Solcellerna på Geografigränd producerar mer el under förmiddagarna än eftermiddagarna

Solceller på balkongerna på Matematikgränd

Solcellerna täcker hela behovet av fastighetsel

Framtidens energi testas på Ålidhemstaken 

Solcellerna invigs

Bostaden prövar solceller i samarbete med Umeå Energi

 

Solceller på balkonger på Matematikgränd

Solceller på balkongerna, Matematikgränd 1 E

 

Solcellsanläggning på Matematikgränd 

Del av solcellsanläggningen på Matematikgränd