Renoveringssatsning

Som en del i projektet Hållbara Ålidhem genomförs en stor renovering av fastigheter på Matematikgränd och Geografigränd byggda under miljonprogrammet. Satsningen omfattar drygt 500 lägenheter, varav 140 är nya lågenergilägenheter.

Arbetet inleddes med att ett av husen på Matematikgränd, det så kallade pilothuset som du ser på bilden nedan, renoverades. Satsningarna som gjordes där jämfördes med ett referenshus och därefter renoveras resterande fastigheter.

Läs mer om mätningarna

Matematikgränd 9 - Pilothuset

Det här har gjorts i pilothuset på Matematikgränd

  • Det är ett omfattande arbete som gjorts för att sänka energiförbrukningen i pilothuset. Det har bland annat inneburit att de platta taken ersatts av valmade tak, se bilden nedan. Taken ersattes för att få plats med mer isolering, ett nytt modernt ventilationssystem samt möjligheten att montera solceller på taken.
  • Vi har tilläggsisolerat lägenheterna invändigt.
  • Vi har byggt ett nytt värmesystem och installerat nya köksfläktar.
  • Vi har monterat nya energieffektiva fönster och satt in ett nytt vattenledningssystem för individuell mätning.
  • Vi har målat och fräschat upp trapphusen.
  • Vi har monterat solceller på taken.
  • Vi har satt in nya lägenhetsdörrar. 

Förutom det invändiga arbetet har vi även gjort en hel del arbete utvändigt på gården.

Läs mer om dialogen kring utemiljön

Läs mer om renoveringarna på Geografigränd och Matematikgränd