Dialog 2 - utemiljön

Del två av dialogen för projektet Hållbara Ålidhem drog igång 9 november 2010 i form av en referensgrupp bestående av ett tiotal hyresgäster som ingår i kvartersrådet på Matematikgränd.

Från Bostaden deltog områdesansvarig, kvartersvärden och en av Bostadens trädgårdsspecialister. Kvällen avslutades med en trygghetsvandring.

Synpunkterna har sammanställts

Under kvällen jobbade man i två dialoggrupper där de boende diskuterade vad som är viktigt med utemiljön. Sammanlagt fick Bostaden in ett trettiotal idéer från de boende. Synpunkterna har sammanställts och nu kan vi visa ett exempel på hur de boende vill att utemiljön på Matematikgränd ska se ut.

Förslagen kommer att diskuteras med övriga boende i form av ytterligare dialogtillfällen. Därefter kommer man fatta ett beslut om hur ska bli. Arbetet med utemiljön kommer att ske allt eftersom renoveringen av husen på kvarteret är färdig.
 
 

Bostadens duktiga trädgårdstekniker

 
Bostadens trädgårdstekniker