Bakgrund

Hållbara Ålidhem gäller hela Ålidhem och pågår fram till slutet av 2015. Bostaden, Umeå kommun och Umeå Energi har fått 33 miljoner kronor av Delegationen för hållbara städer för projektet. Pengarna ska bland annat finansiera lågenergihus med innovativ teknik, solceller och små vindkraftverk. Ny teknik blir viktig: till exempel informationssystem och mätningar i fastigheterna, fjärrvärmedrivna vitvaror, energieffektiv LED-belysning, och solceller.

En större satsning för att göra Umeå ännu slagkraftigare

Projektet knyter an både till målet att göra Umeå till ett nordligt nav för modern byggteknik och hållbara städer samt till Umeås kulturhuvudstadssatsning.

Umeå kommun har ett tillväxtmål om 200 000 invånare år 2050. De nya erfarenheter och nya idéer projektet Hållbara Ålidhem genererar leder till att varumärket Umeå stärks.

Tillsammans skapar vi Hållbara Ålidhem

Bostaden, Umeå kommun, Umeå Energi och Umeå universitet arbetar tillsammans med hyresgäster, föreningar, politiker och Umeåbor för att skapa Hållbara Ålidhem. För att projektet ska bli framgångsrikt krävs ett lagarbete där alla parter bidrar och samverkar

Här kan du läsa mer om projektet

  • På miljöportalen Umeå. Mer miljö kan du läsa mer om Hållbara Ålidhem. Där kan du även testa och jämföra din miljöpåverkan med medelsvensken och se en beräknad nivå för hållbar utveckling. Med interaktiva verktyg, enkla vardagstips och miljönyheter kan du få bättre koll på din klimatpåverkan och leva miljövänligare. Portalen lyfter också fram miljökompetens i Umeå, till nytta för invånare och företag.
  • Sveriges Television följer också det som händer på Ålidhem. Och redan nu finns en del material att ta del av på SVTs webbplats.
  • Bostadens nyheter och pressmeddelanden om Hållbara Ålidhem