Om projektet

Hållbara Ålidhem är ett unikt pilotprojekt för hållbar stadsutveckling som bland annat inneburit sociala, tekniska, miljömässiga och ekonomiska förändringar.

De största förändringarna genomfördes på Matematikgränd och Geografigränd. Projektet pågick till och med 2015.

Den övergripande målsättningen med projektet har varit att minska energianvändningen i området, skapa trivsammare och tryggare miljö och omvandla Ålidhem till den hållbara stadsdelen.

 

Fakta - Hållbara Ålidhem

  • Renovering av 405 lägenheter med 40–50 procent lägre energianvändning.
  • Nybyggnation av 137 lägenheter på nya Geografigränd med en energianvändningen på 65 kWh/kvm per år, vilket är 50 procent lägre än vad byggnormen kräver.
  • En av Sveriges största solcellsanläggningar på 2 654 kvadratmeter som beräknas producera cirka 350 000 kWh per år. Det motsvarar 14 eluppvärmda villor eller 35 varv runt jorden med elbil.
  • Vinterträdgård som under den ljusa perioden får all strömförsörjning via solceller.
  • Nya tvättmaskiner som är uppkopplade mot fjärrvärmesystemet, vilket minskar elanvändningen.
  • En lägenhetsdisplay, Echolog, installeras i lägenheterna. Den visar förbrukningen av el samt, varmt- och kallt vatten.

 

Läs mer om Bostadens miljöarbete - Miljöfokus

Läs mer om Bostadens miljöarbete 

Läs mer om nya Geografigränd

Skisser av nya Geografigränd

Läs mer om renoveringarna på Matematik- och Geografigränd inom ramen för projektet