Kom med dina hållbarhetstips

Odlingslotter!

Håller med några av de tidigare inläggen om odlingslotter. Vet att det var något projekt förra sommaren tillsammans med studiefrämjandet - hur blir det med det i år? Jag var inte med då men har hört att det var lyckat. Hursomhelst vore det bra att kunna odla en liten täppa någonstans i närheten där man bor :)
Frida 11 maj 2013 10:10
Hej Frida! Tack för tipset. Odlingslotter och pallkragar har verkligen blivit populärt och det är ju ett enkelt sätt att göra det trivsamt i ett område. Om du är intresserad av att odla där du bor råder jag dig att ta kontakt med kvartersrådet så kan de väcka frågan hos kvartersvärden. Önskar dig stort lycka till!
Bostaden

Hänga tvätt utomhus

På sommaren skulle det vara klimatsmart att kunna hänga sin tvätt utomhus. Jag har sett att det finns ställningar (ser dock rätt små och antika ut) på vissa områden, men tyvärr inte där jag bor (Pedagoggränd)!
Caroline 1 juni 2012 11:17
Hej och tack för tipset! Visst är det klimatsmart att torka sin tvätt utomhus och den luktar ju så friskt och gott efteråt också. Jag råder dig att prata med din kvartersvärd så kan hen säkert hjälpa dig. Ha det fint!
Bostaden

Mer ätbart

Kommer det planteras några ätbara växter i Vinterträdgården? Rödvinbärsbuskar, äppelträd osv. Jag tycker även att det i hållbarhetens tecken borde vara mer ätbara växter, buskar och träd runtomkring Ålidhem istället för meningslösa träd och buskar. Hur får vi igenom detta?
Fredrik 29 maj 2012 21:09
Hej och tack för tipset! Det hade varit kanontrevligt med ätbara växter i vinterträdgården men den är tyvärr inte anpassad för odling av ätbara växter. Vi strävar däremot efter att ha något ätbart på varje gård, men inte i rabatterna närmast husväggarna. Det finns därför vinbärsbuskar på södergaveln på Geografigränd 2. Det kommer även att planteras ca 20 äppelträd vid Studentvägen på Matematikgränd 1-7 som angränsar till Geografigränd 2.
Bostaden

Husen

Hej! Jag tror att det som är viktigt för att hela Ålidhem ska få en fräschare känsla, är att få bort det gamla teglet från husen, och ersätta detta med puts, gärna olika färger för de olika gränderna, samt att de platta taken tas bort så att vatten/snö inte lika lätt kan ansamlas och ge fuktskador. Se exempelvis Lulebos renovering av Tunastigen i Luleå från 60-talet. Balkongerna på geografi/matematikgränd känns också väldigt slitna, med flagnad målarfärg på många ställen.
Linda 29 juni 2010 18:57
Känner inte till Tunastigen, men vet att platta tak i vissa fall kan ge vissa "biverkningar". Livslängden på platta tak behöver inte nödvändigtvis vara sämre än sadeltak, men för vårt klimat är sadeltak många gånger att föredra. Sen handlar det också om en estetisk fråga. Hur blir helheten när sadeltak adderas på tidstypiska hus som på Ålidhem. Det kräver nog lite eftertanke, men bra synpunkter. När det gäller färg är det många som tycker som du, även jag. Färg kan ge ett bra lyft, inte bara estetiskt utan även som ett verktyg för att skapa igenkänning och identitet i en annars stereotyp bebyggelse. Bostaden har även provat att färgsätta med olika former av ljussättning, exempelvis LED-belysning. Läs gärna min slutrapport som summerar många av de tankar som du för fram. Ha en fin sommar och tack för dina tips!
Bostaden

Second hand-butik

Närheten till gimonäs är en bra resurs för ålidhem, dock är det många här som saknar bil så några större saker är svårt att köpa därifrån. En second hand-butik centralt på ålidhem skulle innebära att jag som student kan köpa en billig soffa och därefter BÄRA hem den - miljövänligt i alla led. Som någon tidigare har sagt är det många som varje år flyttar in och ut, och många saker slängs i onödan för att man inte har tillgång till ett bättre alternativ. I vårt miljöhus står alltid användbara grejer från någon som flyttat vid månadsskiftet... Försök få returbutiken att öppna filial här på ålidhem, tror att den i så fall skulle bli mycket mer välbesökt och utnyttjad (och få större omsättning) än den på gimonäs. Bra lokaler är tex Lidl, ålidhems centrum, ålidhemsskolan eller klossen.
Lotta 21 juni 2010 16:22
Hej Lotta, second hand är helt rätt tanke och något som vi diskuterat många gånger under dialogens gång. Vi kommer att arbeta vidare med detta, se vilka alternativ som finns och återkoppla till bland annat returbutiken. Tack för ditt förslag och bra helhetsperspektiv!
Bostaden

Tja...

Det allra bästa vore ju om ni kunde hindra bygget av E4an, men det är ju tyvärr inte så mycket att göra åt... Bättre fönster som släpper in och ut mindre ljud och värme kan vara en tanke. Hoppas på att det kommer att komma upp rejäla bullerplank. Framförallt skulle jag gärna se att det byggdes en hundrastgård någonstans, och att det kom upp fler hundlatriner att slänga bajspåsarna i! Ännu bättre vore om ni kunde sätta upp så att det fanns bajspåsar vid de här latrinerna, vet åtminstone en annan ort i Norrland som har gjort det här och det har blivit jätteuppskattat. Det vore kul om det blev något gjort av gården på Pedagoggränd (typ 3 eller vad det är för nummer) där det tidigare har legat en förskola och nu mest bara är en yta av blandat grus och gräs. Nya skyltar av kvarteren vore roligt, det är många som är nedklottrade tyvärr. Fler konstprojekt kanske? Vore kul att låta vi som bor på Ålidhem vara med istället för konsthögskolan. Det är lite tråkigt med tegelstensfasader överallt, vore kul med något som får det att se lite "fräschare" ut, eller färgglatt eller så. Fler grönområden om möjligt! En ordentlig park någonstans, eller ja, försöka att inte göra om allting till betong, så att säga. Bra projekt!
Johanna 11 juni 2010 16:29
Tack för ditt inlägg! Bullernivåer är en viktig trivselaspekt som alltid utreds vid exempelvis nya vägdragningar, framförallt när det gäller större vägar med stora flöden som också ligger i anslutning till bostäder. Hundrastgård, hundlatriner etcetera är önskemål som kommit upp i många delar av dialogen och kommer lyftas internt i Bostadens arbetsgrupper och i samarbete med Umeå Kommun. /Carl
Bostaden

Täta alla lister

För att slippa att husen värms upp i onödan föreslår jag att ni går igenom samtliga fönster och dörrar i lägenheterna och fräschar upp tätningslisterna. Dragiga fönster och dörrar kostar mycket i både pengar och trivsel, speciellt när det är kallt om vintern.
Lars 8 juni 2010 07:46
Tack Lars, bra och enkel åtgärd. Energiåtgärder är ett prioriterat område i projektet, tack för tipset!
Bostaden

Grilla

När solen tittar fram om våren tar det inte lång tid innan grillröken ligger tät på Ålidhem. Stämningsfullt, men problemet är bara att vi är så många som vill grilla och de fasta grillarna inte alltid räcker till med följd att det blir en massa engångsgrillar som ligger och skräpar. Både oekonomiskt, dåligt för miljön, samt att det ser rätt trist ut. Skulle det inte kunna finnas extra grillar att låna hos kvartersvärden vid de tillfällen som man är ett större sällskap?
Joakim P 7 juni 2010 23:41
Engångsgrillarna är ett problem, och som du säger, inte en långsiktig och hållbar lösning. På de hållbarhetsvandringar och workshops som hållits har vi diskuterat just grillning. Vårt förslag är att göra en översyn på grillarna för att hitta attraktiva alternativ till engångsgrillarna, kanske utlåningsbara och "hållbara" grilla. Bär med mig ditt förslag!
Bostaden

Utemiljö

Utemiljön är känns som A och O när det kommer till att skapa en positiv känsla för stadsdelen. Ålidhem har i förhållande till andra bostadsområden i Umeå fördelen att det är bilfritt, och att det finns många gårdar/mötesplatser att träffas på. Som Manuel föreslog skulle kanske husen kunna se gladare ut med lite ny färg till det rödbruna teglet. Själv bor jag på stipendiegränd, och här är det antingen beige eller rödbrun färg på det som inte är tegel, och det blir aningen murrigt som helhet. Varför inte bryta med ljusare färger? Kanske skulle man kunna ge varje kvarter var sin komplementfärg till teglet? Varför inte utlysa en tävling för arkitektskolan att lösa det där med färgerna på både hus och cykelförråd? Sen så skulle det vara trevligt om det fanns badminton- och volleybollnät på några fler ställen.
Joakim 7 juni 2010 21:55
Hallå Joakim, vi har förstått att utemiljön är viktigt att arbeta vidare med. Färger och mer variation på områdena har flera påtalat under dialogen, inte bara för trivsel och estetik, även för orienteringen mellan gränderna. Om din synpunkt resulterar i en tävling är inte säkert men det finns ju andra lösningar också, där vi vill att ni som boende är med och inspirerar.
Bostaden

Kollektivtrafik

Ringleden som byggs längst med ålidhem är kanske ett exempel på ohållbarhet i sin essens. Därför borde man starkt subventionera kollektivtrafiken ytterligare för att göra den tillgängligare (gratis!) för Ålidhemarna som till stor del är låginkomsttagare. En god start skulle vara att köra gratis för barn & äldre samt för ALLA på en viss linje under t ex helger eller kvällar. En satsning på renovering av cykelstråk med sträckade linjer och anvisning för gående skulle också vara bra.
Erik Persson 4 juni 2010 12:07
Hej Erik, För Bostaden är det svårt att påverka kollektivtrafikens prissättning, men det är bra att du uppmärksammat detta i och med att tillgänglighet är en viktig del i hållbarhetsarbetet. Gång-/cykelstråken är viktiga för en cykelstad som Umeå. Tar med mig din synpunkt till nästa projektgruppsmöte.
Bostaden

Hund

Ett par inhägnade små områden för hundrastning, så kallade hundrastgårdar. Finns i många andra städer.
P 3 juni 2010 22:48
Ska kolla upp hundrastgårdar, har aldrig hört talas om sådana, intressant!
Bostaden

Grönområden

Det finns en del ganska trista områden som består av mycket asfalt och stenplattor, skapa mer grönytor här i stället för de utnyttjas inte idag av någon. Tänker på Odontologstråket t ex.
P 3 juni 2010 22:36
Visst finns det mycket asfalt på Ålidhem, mycket tack vare dåtidens planer för området. Om jag inte missminner mig så planerades exempelvis parkeringarna för 2,1 bil per hushåll. Att ersätta asfalt med exempelvis grönstrukturer är självklart en kostnadsfråga, men behöver ses över inte bara för trivsel utan också för enklare/mindre kostsam snöröjning/sandning! Tack för ditt förslag!
Bostaden

Returhusen

Utred om kameraövervakning är ett bra sätt att hålla ordning i och runt returhusen.
P 3 juni 2010 22:36

Cykelställ

Låsbara cykelställ vid centrum (som även borde skottas vintertid).
P 3 juni 2010 22:35
Ålidhems centrum är inte Bostadens fastighet men hör självklart till området och har en viktig funktion, noterar ditt förslag och ska kommunicera detta vidare.
Bostaden

Solenergi

Husens platta tak är perfekta platser för solfångare som kan kopplas till värmeverket eller solceller.
P 3 juni 2010 22:35
Solceller och platta tak låter spontant som är en bra och lockande kombination, men beror mycket på antalet soltimmar (som jag inte riktigt har koll på. Men ditt förslag är dokumenterat.
Bostaden

Returhusen

Återvinning för lågenergilampor i returhusen är jättebra, men några går sönder ibland. Behållarna borde rengöras ofta för att inte sprida onödigt kvicksilverdamm.
P 3 juni 2010 22:33
Trivsel och hälsa...bra synpunkt!
Bostaden

Hundar

Många har hund på Ålidhem, gärna fler hundbajslådor.
P 3 juni 2010 22:32
Så kallade hundlatriner har kommit på förslag även av andra och kommer att ses över.
Bostaden

Buller och olyckor

Sänk hastigheten för fordon på gatorna och vägarna inom Åldihem till 30 km/h, det minskar risken för olyckor och buller.
P 3 juni 2010 22:32
Du har helt rätt. Hastigheten har ett tydligt samband med buller och säkerhet. Även här bör diskussionerna med kommunen utvecklas, kanske finns andra åtgärder för att reducera exempelvis buller?
Bostaden

Fler träd

Plantera ersättningsträd för träd som dött eller saknas. Gärna året-runt-gröna träd. Och plantera gärna fler träd och klätterväxter på tegelfasaderna. Det skapar en trevligare utemiljö på ett billigt sätt.
P 3 juni 2010 22:31
Som svar på dina idéer har vi funderat på hur utemiljön kan göras mer aktiv och attraktiv under vinterhalvåret. Grönska kanske blir lite svårare, men det vet trädgårdsmästarna bättre än jag. Kommer arbeta vidare med denna fråga
Bostaden

Färg

Jag tycker det nyvarande ålidhem är ganska äckligt så jag tycker bostaden borde fräscha upp det med färg till en annan en 40 år gammal brun tegel färg.
Manuel 30 maj 2010 16:04
Färg är alltid ett enkelt och förhållandevis billigt sätt att rusta och fräscha upp. Har du några tips på var och hur en sådan färgsättning kan tänkas se ut, välkommnar vi dina förslag.
Bostaden

Återbrukshörna

En hylla i varje sopcentrum alternativt ett helt eget litet centrum där en kan lämna hela fungerande prylar en inte längre behöver t ex böcker, möbler, tavlor, tallrikar, kläder, apparater, diskställ osv. Så slipper dessa slängas och alla vinner på det - miljön och de fattiga studenterna. Har sett detta i andra städer!
Maria Engström 28 maj 2010 09:50
Mycket som slängs, slängs helt i onödan och återbruk/återvinning är ett bra alternativ. Funderingarna kring denna fråga har varit på tapeten och kommer utredas. Ett alternativ är att utveckla samarbetet med returmarknaden på Gimonäs, och på så sätt kunna återanvända och reparera gamla möbler, cyklar etc. Närheten till rturmarknaden, från ålidhem bör vi se som en resurs och möjlighet. Läs gärna mer om returmarknaden på, http://www.umea.se/umeakommun/naringslivocharbete/arbetsmarknad/ insatserforarbetssokande/returbutiken.4.183d59c103d4d349c380008259.html och kom med förslag hur ett sådant samarbete skulle kunna se ut.
Bostaden

Kompost

Jag tycker att det skulle vara trevligt att ta sopsorteringen ett steg längre. Att även ta tillvara grönsaks/matavfall så att man slipper slänga det som kan bli fin jord. En annan ide är att ha utrymme för återanvändning, tex en hylla i soprummet där man kan ställa återanvändbara (fina) saker som man inte längre vill ha som någon annan kan ha nytta av. Detta sker redan nu i soprummen men inte arangerat :-) Gillar även ideerna om en park samt odlingslotter och en bilpool. Ser fram emot utvecklingen!
Merja 28 maj 2010 07:58
Kul att du är positiv till Hållbarhetsarbetet. Komposterbara material är ett bra altenativ som finns på andra områden. Vi bär med oss frågan, tack för ditt inlägg!
Bostaden

Sophantering

Det är bra att miljöhus har upprättats och att viss satsning sker på sophanteringen. Glas och annat som slängs städas upp då och då. Men för att dra ner på den kontinuerliga städning som behövs skulle det verkligen vara bra med fastmonterade sopkorgar här och där. Som det är nu existerar de knappt och folk slänger brukar och flaskor överallt. De krossas och ger punktering på cyklar och ser inte bra ut.
Per Lundström 27 maj 2010 20:27
Taget, vi har förstått problemet och kommer att utveckla möjligheterna, inte bara med soptunnor, utan även med hundlatriner och källsortering.
Bostaden

Sophantering

Det är bra att miljöhus har upprättats och att viss satsning sker på sophanteringen. Glas och annat som slängs städas upp då och då. Men för att dra ner på den kontinuerliga städning som behövs skulle det verkligen vara bra med fastmonterade sopkorgar här och där. Som det är nu existerar de knappt och folk slänger brukar och flaskor överallt. De krossas och ger punktering på cyklar och ser inte bra ut.
Per Lundström 27 maj 2010 18:48
Hallå Per, det du tar upp är en fråga som handlar om underhåll och trivsel. Ålidhem är ett härligt område med mycket liv och rörelse, vilket också medför det du vittnar om. Soptunnor eller miljöstationer utöver soprum och miljöhus är ett behov som fler uppmärksammat och det kommer därför att lyftas i den framtida planeringen. Miljöhusen är bra och uppskattade exempel på hantering av förbrukade produkter, kanske något att utveckla ännu mer?
Bostaden

Luftkvalitet

Jag tycker att ni ska ta tillvara på tipset som ges i denna video http://www.ted.com/talks/lang/eng/kamal_meattle_on_how_to_grow_your_own_fresh_air.html Han argumenterar för att med endast krukväxter kan förbättra luftkvaliten och det skulle kräva mindre ventilation i de nya husen. Hållbar inomhusmiljö!
Henrik 25 maj 2010 07:19
Hej Henrik. Är personligen ett fan av TED, bra (och trivsamt) tips på hållbar inomhusmiljö. Ska kolla länken vid tillfälle. Kom gärna med mer tips på tänkbara åtgärder för innomhus-miljön. Hållbara hälsningar! Carl Wangel
Bostaden

blandat

En insamling för dörrar och dylik tillhörande lägenheterna vore en bra grej så man kan plocka upp en dörr om en lägenhet saknar dörr mellan något av rummen. En härlig park, mer soptunnor efter gångvägarna. Information om hur man kan spara energi med t.ex. minskad vattenförbrukning i vardagen.
Elsa 24 maj 2010 22:02
Elsa, Bra synpunkter, information om exempelvis energispar är en viktig aspekt i hela hållbarhetsarbetet, och kommer lyfta den frågan i den fortsatta dialogen. Tack för ditt svar! Hållbara Hälsningar Carl Wangel
Bostaden

Sopsortering

Mer info på engelska så våra utbytesstudenter som inte är bekanta med sopsortering har en chans att göra rätt!
Gabriel 23 maj 2010 12:31
Bra, håller med dig i detta. På en av hållbarhetsvandringarna diskuterades detta och kopplades också till informationen i tvättstugorna. Kanske man kantänka sig på fler språk än bara svenska och engelska? Tack för dina synpunkter! Carl Wangel
Bostaden

Odlingslotter

Jag tycker att det skulle vara bra med odlingslotter för de boende på Ålidhem. Små kolonilotter man kan ta ansvar för och där man kan odla egna kryddor och grönsaker. Det skulle verkligen bli närproducerat! Här där jag bor finns det många tomma, tråkiga ytor som inte används till någonting. Varför inte nyttja dessa ytor till odling? Detta skulle leda till ett mer miljövänligt, aktivt och finare boende för många av oss som bor i små lägenheter.
Lotta 22 maj 2010 14:50
Lotta, Kul idéer, bra att se möjligheter i att utnyttja ytor som inte nyttjas. Dina tankar är intressanta, inte bara för att det är miljömässiga, även för att det handlar om områdets aktivitetsutbud, dvs. att du som boende har saker att göra och trivs även utanför lägenheten. Har noterat dina idéer. Hållbara hälsningar Carl Wangel
Bostaden

klimatpåverkan luftföroreningar trängsel buller

Kommunala bilpoolsbilar parkerade på Ålidhem.
Göran Bergqvist 21 maj 2010 10:30
Bilpooler är en god tanke! För de som inte vet riktigt vad en bilool är, handlar det om att kollektivt äga en bil och på så sätt tillsammans dela bilens fasta kostnader. Därmed både en ekonomisk och miljömässig åtgärd. Tack för ditt inlägg! /Carl Wangel
Bostaden

Bob

Mer öppna ytor och grönområden!
Bob 20 maj 2010 15:55

sopsortering

tycker det vore bra med en utbildning i hur man ska källsortera sina sopor
Carl 18 maj 2010 14:42

Skriv ett inlägg

 
Ämne
Namn
Kommentar