Energin på Ålidhem mäts och utvärderas


September 2010

Inom projektet Hållbara Ålidhem, där stor satsning görs på att bland annat skapa en trivsammare, tryggare och framförallt energisnålare stadsdel, ska man nu mäta energianvändningen på Matematikgränd. Mätutrustning har installerats i två identiska hus. Ett av dessa ska byggas om för att minska energianvändningen och det andra ska fungera som referenshus.

Får hjälp av Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Det som kommer att mätas är bland annat inomhus- och utomhustemperaturer, mängden varmvatten, hushållsel och fastighetsel som förbrukas i fastigheterna. Jörgen Carlsson från Umeå Energi leder utvärderingen tillsammans med Bostaden och Staffan Andersson på Institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet.

Bakgrund projektet Hållbara Ålidhem

Satsningen på Ålidhem omfattar ett stort lågenergihusbygge på Geografigränd och en samtidig upprustning av miljonprogramshusen med fokus på energi, klimat och attraktiv boendemiljö. Från regeringens delegation för hållbara städer har Bostaden, Umeå energi och Umeå kommun tillsammans fått 33 miljoner kronor i bidrag för att halvera energiförbrukningen i området, skapa trivsammare och tryggare utemiljö, och omvandla Ålidhem till den hållbara stadsdelen. Totalt omfattas Hållbara Ålidhem av cirka 500 lägenheter, varav 137 är nybyggnationer. Projektet kommer att pågå fram till slutet av 2014.


Läs mer om mätningarna på Umeå Energis webb (öppnas i nytt fönster).