Anpassa textstorlek
A A A

Green Citizens of Europe

 

Bostaden deltar i ett projekt som kommer att pågå fram till 2015 och leds av Umeå kommun. Förutom Bostaden - som är en av huvudaktörerna - deltar flera andra lokala, regionala, nationella och internationella partners. Sammanlagt har projektet tilldelats totalt 2,6 miljoner euro. Pengarna ska bland annat finansiera energieffektivisering, avfallshantering i bostadsområden, och nya lösningar för samåkning. Som en del i projektet kommer Bostaden bland annat att satsa mer på miljökommunikation. Fler konkreta åtgärder kommer att presenteras allt eftersom.

Rapporter och andra dokument om Bostadens delprojekt "Sustainable living and housing - Energyefficiency"

 

Green Citizens-projektet är slutfört

Den sista mars var projekttiden slut för det EU-finansierade projektet Green Citizens of Europe. Bostaden kommer inom kort att slutrapportera till EU-kommissionen. Bostaden vill tacka alla som deltagit i projektet på ett eller annat vis och riktar ett speciellt tack till alla deltagare i utvärderingsgruppen.

Nu arbetar vi för fortsatt utveckling av Echologen och dess gränssnitt. Om du har idéer och tips runt miljömedvetenhet och minskat energianvändande ­får du gärna höra av dig till oss.

Bostaden vinner Energidépriset 2015

I konkurrens med 24 andra bidrag vann Bostaden med projektet Hållbara Ålidhem Energidépriset 2015. Energidépriset delas ut av Sustainable Innovation – Nationellt centrum för energieffektivisering.

Bostadens delprojekt i Green Citizens of Europé, Sustainable living and housing, ingår som en del i Hållbara Ålidhem. De nybyggda lägenheterna i projektområdet utrustas med Echolog för att öka hyresgästernas miljömedvetenhet genom att visualisera lägenhetens förbrukning av hushållsel, varmt och kallt vatten i realtid.

Läs pressmeddelandet här

Informationskampanj med roadtrip

Under tre dagar presenterades projektet ute i tre av Bostadens områden som har lägenheter med Echolog. Vi ställde upp BeGreens mobila kommunikationscenter på Hedlunda under måndagen 29 september, på Öbacka tisdagen 30 september och på Ålidhem onsdag 1 oktober. Vi affischerade i respektive område om eventet, lade ut eventet som webbnyhet på vår webb samt bjöd in alla medlemmar av utvärderingsgruppen speciellt.

Vid eventet kunde man få kaffe och energikaka och prata miljömedvetenhet i allmänhet och Echologen i synnerhet. Vi hade också en omröstning där besökarna kunde rösta på det alternativa gränssnitt som tilltalade dem mest.

Omröstning med åldersbaserade klisterprickar

Besökarna röstade genom att sätta en klisterprick i den färg som representerade deras ålderskategori. Efter de tre dagarna stod det klart att Tema 1 hade tagit hem en jordskredsseger och vunnit omröstningen med 22 röster mot Tema 4 med 12 röster, Tema 3 med 6 röster och Tema 2 med bara 3 röster. Vi drog en vinnare som fick en uppsättning fjärrstyrda eluttag samt 5 deltagare som vann tröstpriser.

Vinnare av utvärderingsgruppens stora pris

Under tisdagen på Öbacka kom också Katarina, den medlem av utvärderingsgruppen som vunnit utlottningen bland de som varit med i gränssnittstesterna hela projekttiden. Katarina kommer att välja ett av tre alternativa priser och meddela Bostaden. Vi säger grattis!

Vad händer med projektet?

Nu återstår att sammanställa alla synpunkter och kommentarer från utvärderingsgruppen. Målsättningen är att resultatet av studien ska vara vägledande för vårt fortsatta arbete med att utveckla Echologen.

Vi har fått många värdefulla kommentarer kring de fyra gränssnitten som har visat att de alla har sina fördelar, funktionsmässigt eller utseendemässigt. Det är inte säkert att någon av dessa fyra kommer ut som vinnare och ersätter det nuvarande gränssnittet. Istället kan det bli en vidareutveckling med dina kommentarer som stöd och där det bästa ur varje testgränssnitt tas till vara. Ett sådant gränssnitt kan till exempel innehålla den uppskattade statistikpresentationen från Tema 1 tillsammans med menyraden från Tema 2, som upplevdes tydlig och lättnavigerad. Tema 3 kan bidra med ett tydligt och lättöverskådligt utseende och Tema 4 som på ett lättförståeligt sätt visade på fördelarna med att visa förbrukningen i realtid.

Studien har också visat att extrafunktioner som väderprognos, tid och datum är uppskattade. Detta, och förståelsen för att vad som gillas är väldigt individuellt, är något vi kommer att ta till oss i den fortsatta utvecklingen. Vi vill rikta ett stort tack till dig som varit med och utvärderat alla testgränssnitten! Det har varit till mycket stor hjälp för oss i vår strävan för ett mer hållbart boende.

Vi kommer att ta med oss resultatet från roadtripens omröstning i utvärderingen inför det fortsatta arbetet med att utveckla Echologen för att den ska bli så tillgänglig och tydlig som möjligt. Tack till alla som varit med och påverkat med synpunkter!

Green Citizens på roadtrip - Öbacka

MCC Geografigränd Hedlunda

 

Sista testgränssnittet

Det sista testgränssnittet, Tema 4, testas just nu hos utvärderingsgruppen. Utvärderingsgruppen består i nuläget av 24 hyresgäster som bor i en Bostaden-lägenhet med en Echolog. Enkätsvaren för Tema 4 har kommit in till oss och nu väntar närmast intervjuer med ett urval av utvärderingsgruppen. De fyra gränssnitt som testats som alternativ till det basgränssnitt som övriga Echolog-lägenheter har ser du nedan. Vi hoppas kunna genomföra en slututvärdering med någon form av workshop i höst, då utvärderingsgruppen kan få möjlighet att ställa alla testgränssnitt mot varandra. Sedan väntar sammanställning och analysering av de genomförda testerna med en slutlig rapportering till EU till våren 2015.

Bland de som är deltagare vid en eventuell slututvärdering lottas ett pris ut till ett värde på cirka 2 000 kronor.

 

Basgränssnitt Echolog 

Testgränssnitt för Echologen 

 

 

Nordiska ministerrådets konferens "Medskapandets konst"

Bostaden deltog som utställare vid Nordiska ministerrådets stora konferens i Umeå, 17-19 september 2013. I vår monter kunde besökarna titta närmare på Echolgen och utforska alla de alternativa gränssnitten. Vi hade också en utlottning där besökarna kunde vinna en duschtimer. De behövde bara rösta på vilket av de alternativa gränssnitten de gillade bäst. Vid ett studiebesök under konferensen fick deltagarna besöka Vinterträdgården på Ålidhem och få information om Bostadens arbete för ett mer hållbart samhälle. Där fanns också vår projektledare med och berättade mer om Echologen och de tester vi arbetar med i delprojektet "Energy Efficiency" i Green Citizens of Europé.

Bostadens monter Bostadens vd presenterar Echologen Många intresserade ville höra mer

 

 

Echologen del i prestigefyllt pris

Echologen är en viktig del i projektet Hållbara Ålidhem som har vunnit det prestigefyllda priset Sustainable Energy Europe Awards i kategorin "Living". Priset delades ut vid en stor ceremoni i Bryssel i slutet av juni.

Pressmeddelande

Artikel i Byggvärldens webbupplaga

 

Vinn ett fint pris som deltagare i utvärderingsgruppen

I projektet finns en utvärderingsgrupp bestående av hyresgäster som bor hos Bostaden. De som ingår i utvärderingsgruppen har chans att vinna ett pris om de är med hela projektperioden som tar slut under hösten 2014.

Priser att välja bland (värde cirka 2 000 kronor)
Presentkort hos restaurang Bistro le Garage
Presentkort i Gårdsbutiken på Hälje gård
Rabattkort på lokalbussresor med Ultra

Vinnaren kommer att utses efter projektperiodens slut under hösten 2014.

Har du en Echolog i din lägenhet och är intresserad av att delta som testperson i utvärderingsgruppen?
Hör av dig till Bostadens projektledare för Green Citizens-projektet Mia Han på mejl mia.han@bostaden.umea.se innan 31 januari 2013.

 

Enkätundersökning om Echologen

Vi gjorde en enkätundersökning som vände sig till alla våra hyresgäster som bott en längre tid i en lägenhet utrustad med en Echolog. Resultatet kommer att hjälpa oss i vidare utveckling av användargränssnittet i Echologen. Av 215 utskickade enkäter fick vi 87 svar. Resultatet kommer senare att jämföras med resultaten från de tester vi kommer att göra med alternativa gränssnitt. En utvärderingsgrupp, bestående av hyresgäster med Echolog, kommer att testa 4 alternativa gränssnitt. Testerna kommer att starta senare våren 2012 och hålla på till mitten av år 2014.

Enkätundersökning för Echologen 

 

 

Utvecklar Echolog för individuell mätning av energiförbrukning

Inom ramen för projektet Green Citizens of Europe, ”Sustainable living and housing”, utvecklar Bostaden en "Echolog" som sedan testas i flera varianter för bästa användarvänlighet. Echologen har en display som visar hyresgästernas individuella förbrukning av el och varmt och kallt vatten i realtid. Hyresgästerna kan också följa sin förbrukning över tid, se statistik samtidigt som andra intressanta tjänster kan kopplas till Echologen. Bostaden undersöker hur olika typer av interaktiv design kan påverka och motivera hyresgäster att spara mer energi. Målet är att visa hur kommunikation kan optimera energibesparingen i ett bostadsområde.

Läs mer på Green Citizens webb (öppnas i nytt fönster)

Be Green Umeå (öppnas i nytt fönster)

 

Spännande förslag från studenter på Interactive Design-kursen

I projektet ”Green Citizens of Europe” har studenter från Designhögskolans kurs Interactive Design under fyra veckor gjort djupintervjuer och Work Shops med en grupp av Bostadens hyresgäster. De hyresgäster som deltagit har en Echolog-terminal för individuell mätning installerad i sina lägenheter. Hyresgästerna har bidragit med erfarenheter av användning av terminalen. Torsdag den 24 april presenterade studenterna tre mycket intressanta och sinsemellan olika designförslag för användarvänligt utseende på Echolog-terminalen.

GreenLog_250.jpgEchoClock_250.jpg

            Grupp 1 - GreenLog design                         Grupp 2 - EchoClock design

 

Echolog_Puzzle_250.jpgEcholog_bas_250.jpg

             Grupp 3 - Echolog Puzzle design                 Echolog ursprunglig design
 

 

Läs fler nyheter om Green Citizens

Gröna grannar ger god energi

Spännande förslag från studenter på Interactive Design-kursen

KontaktMia Han
Projektledare
Ring: 090-17 75 33
Mejla: Mia
 
Adress
Besök: Östra Kyrkogatan 2, Moritzska gården
Post: Box 244, 901 06 Umeå
 

Nyheter