Anpassa textstorlek
A A A

Lägenhetsbyte


Lägenhetsbyte innebär att du byter din lägenhet mot en annan hyreslägenhet. Ett lägenhetsbyte måste alltid godkännas av oss som hyresvärd. Vi har tyvärr inte möjlighet att genomföra byten till bostadsrätter eller villor.

Du måste själv hitta en annan hyresgäst att byta lägenhet med, men den du byter med behöver inte vara hyresgäst hos oss. Om du vill byta lägenhet med en person som inte hyr av oss behöver vi en bekräftelse från den andra hyresvärden och en kopia på hyresavtalet.

Förutsättningen för att du ska få byta lägenhet är att ditt bostadsbehov löser sig genom bytet. Du måste bo i den lägenhet du byter bort för att få genomföra bytet.

Det är viktigt att du lämnar korrekta uppgifter i bytesansökan och att du, och den du byter med, verkligen flyttar på det sätt som ni har uppgett i ansökan. Att lämna felaktiga uppgifter eller inte flytta på det sätt som beskrivits i ansökan kan vara skäl för uppsägning av hyresavtalet för lägenheten/lägenheterna enligt hyreslagen.

Om du har fått lägenheten genom ett tidigare lägenhetsbyte krävs det starkare skäl för att ett nytt lägenhetsbyte ska kunna genomföras inom det första året sedan det tidigare bytet.

 

Det krävs för att få byta lägenhet

För att få byta lägenhet ska du enligt hyreslagen vid ett lägenhetsbyte visa att du som hyresgäst har "beaktansvärda skäl". Beaktansvärda skäl kan vara

  • ändrade familjeförhållanden som tillökning i familjen, samboförhållande eller separation
  • stor förändring av din ekonomi med anledning av sjukdom, pensionering eller arbetslöshet
  • förändrad arbets- eller studieort
  • rörelsehinder som innebär att du behöver hiss eller bo i lägenhet på bottenplan.


Dessutom krävs också att

  • du och den du vill byta lägenhet med har varit skötsamma och betalat hyran i tid under de senaste sex månaderna
  • det inte finns några andra skäl som talar emot, som till exempel otillåten ersättning.


Så går det till att byta lägenhet

  • Lämna in ansökan två kalendermånader före önskat bytesdatum. Blanketten hittar du längre ned på den här sidan.
  • Bifoga intyg som styrker skälen, se ovan om ”beaktansvärda skäl”.
  • Den hyresgäst du byter lägenhet med ska skicka in en kopia på hyresavtalet från sin nuvarande hyresvärd (om det är någon annan hyresvärd än AB Bostaden).
  • Den hyresgäst du byter med ska även skicka in ett intyg från hyresvärden med referens och ett godkännande om att lägenheten får användas för ett lägenhetsbyte. Blanketten för detta hittar du längre ned på den här sidan.
  • När vi har fått din ansökan om byte av lägenhet beställer vi en besiktning av din lägenhet via kvartersvärden. Besiktningsresultatet används som en del i beslutsunderlaget. Om det finns onormalt slitage i lägenheten måste du betala kostnaden för det innan vi godkänner bytet.
  • Lämna in din ansökan och intygen på dina skäl minst två kalendermånader före önskat bytesdatum.
  • När bytet är godkänt får du och den andra hyresgästen ett meddelande om att signera avtalen elektroniskt, om inte annat har överenskommits.
  • Lämna nycklarna till lägenheten hos din kvartersvärd.

 

Blanketter

Ansökningsblankett

Intyg från annan hyresvärd