På Bostaden lägger vi stor vikt vid att vår personal ska känna sig stolta och delaktiga i vår verksamhet. Vi anordnar därför två personaldagar per år för att visa personalen uppskattning. Personalens insatser är jätteviktiga för att våra hyresgäster ska trivas.


Två personaldagar per år

På den ena personaldagen går vi under en eftermiddag igenom resultatet från medarbetarenkäten och fikar tillsammans. Och på den andra redovisar vi grunden till nästkommande affärsplan för all personal, uppvaktar de som jobbat jämna år, gått i pension eller fyllt jämnt och sedan avslutar vi med middag. Allt detta för att det i slutändan är personalen som ska göra ett bra jobb för våra hyresgäster.

Bostaden ligger i mittenskiktet

I Hem & Hyras artikel, som VK:s artikel är baserad på, är Bostaden det överlägset största bostadsbolaget sett till antal anställda. Och vi tycker därför att det är relevant att påpeka att summan per person för intern representation uppgår till 1743 kr, något som placerar Bostaden i mittenskiktet. Den externa representationen uppgår till 66 000 kr, men även här kan man ha i åtanke hur många anställda Bostaden faktiskt har.
 
Hem & Hyras artikel i sin helhet inklusive tabeller kan du läsa här