Så jobbar vi med snöröjning för att ge bästa möjliga service.


Under vinterhalvåret jobbar 25 st av Bostadens egen personal på heltid med snöröjning för att ge våra hyresgäster så bra service som möjligt. Utöver det jobbar även ett tjugotal entreprenörer med snöröjning.

Vad gäller för snöröjning?

I de allra flesta områden skottar Bostaden från ytterdörren och ut men i områden där hyresgästen har möjlighet att nyttja markytan utvändigt, ska de enligt avtalet skotta själva. Enligt avtalen är man även som hyresgäst skyldig att se till att bilplatsen (om man har en sådan) skottas. Det sköter alltså inte Bostaden.

Snöröjning i samfälligheter

Bostaden har totalt drygt ett tiotal samfälligheter och bland cirka fyra av dessa är det samfälligheten själv som ansvarar för att skotta gårdarna. Detta framgår av hyresavtalet. För detta får de något lägre hyra.

En samfällighet har en egen styrelse där en representant från Bostaden sitter med. Styrelsen fattar beslut om vad som ska åtgärdas inom gemensamma ytor som till exempel lekplatser, cykelbanor, gångvägar, parkeringar, soprum med mera.

Kostnad för snöröjning

I snitt ligger kostnaden för snöröjning på 8 miljoner kr per år.