Det sägs väldigt mycket om vad Bostaden planerar och ska göra för framtida behov. Det som är viktigt att känna till om man känner oro i samband med diskussionerna om en eventuell föräljning av lägenheter är följande:


Styrelsen har inte fattat några beslut om försäljning i dagsläget. Däremot har vi genomfört en stor och omfattande underhållsinventering och därutöver görs årliga marknadsvärderingar av fastigheterna enligt de krav som ställs i den nya lagstiftningen för kommunala allmännyttor.

Sådana underlag krävs för att kunna göra bedömningar om framtida utveckling. Och de omfattar alla våra fastigheter. Inklusive Holmsund-Obbola. Dock har aldrig diskussioner om försäljning för att omvandla till bostadsrätter varit uppe. 

Vi har redovisat för våra ägare, Umeå kommun, hur situationen ser ut inför framtiden. Den ser likadan ut för de flesta allmännyttor i landet, och samma problem diskuteras där.

I debatten framhålls ofta behovet av nya lägenheter som en grundorsak till att skaffa kapital för att bygga nytt. Men det största behovet uppstår egentligen på grund av att våra hus nu är upp emot 50 år gamla och kräver omfattande underhåll och renovering. 

Under 15 års tid handlar det om cirka 4 miljarder kr totalt.

För att underhålla och renovera krävs mer pengar än vad man kunnat ”sätta av” under årens lopp. Det beror på att priserna inom byggbranschen ökat betydligt mer än inflationen. Och betydligt mer än vad hyresintäkterna har stigit. Det innebär att det behövs mer resurser till underhåll och renovering.

Det andra är problemet med bostadsbrist i de städer som växer. Det behöver byggas mer och i en högre takt än vad de olika bostadsföretagen förmår. Framförallt handlar det även där om prisökningar som gör att nya bostäder får höga hyror, och att byggprocesserna tar så lång tid.

Det är trots det så att vår nyproduktion finansieras av de som bor i de nya lägenheterna – inte av hyresgästkollektivet. Det stora problemet finansiellt är inte nyproduktionen utan det enorma underhålls- och renoveringsbehovet.

Bostaden har idag en ekonomi i balans. Och alla resurser stannar kvar i bolaget. Lånen uppgår till 4 miljarder idag och räntekostnaderna uppgår till 140 miljoner kr per år. Det går att låna mer till Bostaden – eftersom det är ett solitt företag – men det är också viktigt att komma ihåg att 1 procent ränteökning utgör en kostnad på 40 miljoner kr per år.   

Styrelsen är skyldig att ha en god framförhållning och beredskap för framtiden. Det är för våra hyresgästers och för kommunens skull väldigt viktigt. I dagsläget har inga beslut fattats om försäljning. Verksamheten anpassas för att klara dagens ekonomi.

Det är bra och viktigt att frågan diskuteras.  Bostaden har 57 procent av hyresrätterna i Umeå, men 24 procent av hela bostadsmarknaden. Det behövs ett starkt kommunalt bostadsbolag i en växande stad och det gäller att vårda det vi har på ett bra sätt. Men det är också viktigt med andra aktörer på marknaden.

 

Ann-Sofi Tapani, vd