Södra Slevgränd 1-47, 4-222 och Norra Slevgränd 224-370