Södra Slevgränd 1-47, 4-222 Norra Slevgränd 224-370