Elrenovering på Häradshövdingegatan 30 A-C, Östermalmsgatan 6-10 och Norrlandsgatan 61