Bostaden verkar för att stoppa våld i nära relation