Renoveringssatsning på Matematikgränd och GeografigrändMatematikgränd 9 - Pilothuset

Som en del i projektet Hållbara Ålidhem genomförs en stor renovering av fastigheter på Matematikgränd och Geografigränd som är byggda under miljonprogrammet. Satsningen omfattar cirka 400 lägenheter.

Arbetet inleddes med att vi renoverade ett av husen på Matematikgränd, det så kallade pilothuset som du ser på bilden till höger. Satsningarna som gjordes där jämfördes med ett referenshus och därefter renoveras resterande fastigheter.

Läs mer om projektet Hållbara Ålidhem

Varför renoveras husen?

Husen är cirka 40 år gamla. Och det är ett led i Bostadens miljösatsning att minska energiförbrukningen. Målet är en halvering av förbrukningen.

I samband med energiåtgärderna passar vi även på att göra en viss upprustning i övrigt. Av det som har kommit fram i vårens dialog med Ålidhemsborna är hyresnivån viktig. Vi har därför valt att främst göra sådant som inte påverkar hyresnivån mer än det som upplevs rimligt av hyresgästerna i området.

Fler frågor och svar om renoveringarna

Preliminär tidplan (se även bild längst ned på sidan)

 • Etapp 1: Matematikgränd 1–17,
  mars–december 2012.
 • Etapp 2: Matematikgränd 19–23, Geografigränd 16–20,
  januari–december 2013
 • Etapp 3: Geografigränd 4–6, 10–14,
  oktober 2013–april 2014
 • Etapp 4: Geografigränd 8,
  mars–september 2014

Tidplan för etapp 3 och 4

Om jag vill ha mer information, hur gör jag?

Ta i första hand kontakt med Bostadens kontaktpersoner. Uppgifter hittar du längst ned på sidan.

I andra hand kan du kontakta arbetare med vita hjälmar på området. De är arbetsledare som du kan fråga om det är något du funderar över. Övrig löpande information samt kontaktpersoner kommer att finnas på anslagstavlan på området, på soprum och på vår webb.

Informationsblad om projektet som delats ut

Klart med entreprenör

Inför renoveringen av din lägenhet

Allmänt infoblad om projektet - nu börjar vi renovera

Inbjudan till informationsmöte, först ut Matematikgränd 11 och 17

Kontaktpersoner

Ombyggnadsvärd
Lars-Gunnar Lindh
Telefon: 070-324 27 51
lars-gunnar.lindh@bostaden.umea.se

Projektledare
Fredrik Westerlund
Telefon: 070-600 38 91

Preliminär tidplan

Renovering på Ålidhem