Moms på bilplatserEnligt Mervärdesskattelagen är vi som företag skyldiga att lägga på moms (25 procent) för uthyrning av bilplatser om inte bilplatsavtalet är knutet till ett bostadsavtal eller ett lokalavtal.

Det innebär att du kommer att behöva betala moms

  • om du inte har ett bostads- eller lokalavtal hos oss
  • om bilplatsen inte ligger i nära anslutning till din bostad eller lokal
  • om bostadsavtalet eller lokalavtalet och bilplatsen ägs av olika bolag (AB Bostaden i Umeå, Prominensen AB och AB Lokalen i Umeå).