Moms på bilplatserEnligt Mervärdesskattelagen är vi som företag skyldiga att lägga på moms (25 procent) för uthyrning av bilplatser om inte bilplatsavtalet är knutet till ett bostadsavtal eller ett lokalavtal.

Du kommer att behöva betala moms vid dessa tillfällen:

  • Om du inte har ett bostads- eller lokalavtal hos oss.
  • Om bilplatsen inte ligger i nära anslutning till din bostad eller lokal.
  • Om bostadsavtalet eller lokalavtalet och bilplatsen ägs av olika bolag (AB Bostaden i Umeå, Prominensen AB och AB Lokalen i Umeå).
  • Om du hyr en bilplats via vårt parkeringsbolag AB Bostaden parkering i Umeå. Information om det hittar du under Egenskaper när du bokar dig på bilplatsen.

Min personliga sida

Registrering möjlig från året du fyller 16 år