Kundundersökning 2010Hyresgäster

2010

 

2009

 

Latt_anmala_fel2010 Latt_anmala_fel2009

Bostadens_miljoprogram2010 Bostadens_miljo2009
Forandring_miljo2010 Forandring_miljo2009

Totalt_sett_nojd2010 Totalt_sett_nojd2009
Tas_om_hand2010 Tas_om_hand2009

Rekommendera_Bostaden2010 Rekommendera_Bostaden2009
Rekommendera_kvarter2010 Rekommendera_kvarter2009