Västra Ersboda

Där du känner dig hemma – Västra Ersboda

Västra Ersboda är beläget strax söder om byn Ersmark, cirka 5 km norr om centrum. Bostaden har cirka 500 lägenheter på Västra Ersboda, de allra flesta byggda i början av 1980-talet.

Lägenheterna är belägna på Måttgränd, Ostkroken, Ostvägen, Snipgränd och Ystarvägen. Det finns ettor till femmor samt en sexa.

Nära stort handelscentrum

I området finns daghem, skolor, restaurang, kyrka, frisör och ett av Umeås större handelscentrum med sitt breda affärsutbud. Kring området finns dessutom stora grönområden, kolonilotter, skolor, förskolor och fotbollsplaner.

I området finns även en fin friskvårdsanläggning med bad: Ersboda Bad & Gym, som drivs av Tenton och Umeå simsällskap.

"Tobleronehus"

Ett känt landmärke på Västra Ersboda är de så kallade ”Tobleronehusen” som är fyra triangulära åttavåningshus i betong uppförda i början av 1980-talet. Husen har fått sina smeknamn tack vare den karakteristiska formen. I alla fyra hus finns bastu och samlingslokal på översta våningen med utsikt över hela staden.

Väl fungerande kvartersråd bidrar till ökad grannsämja. På Västra Ersboda finns kvartersråd för Ystarvägen 135-149 och Ostkroken.

Här hittar du en karta över Västra Ersboda