Umedalen

Där du känner dig hemma – Umedalen

Umedalen är kanske mest känt för sitt mentalsjukhus som var i bruk 1934–1986. Verksamheten är numera nedlagd, och idag nyttjas lokalerna till bland annat bibliotek, vårdcentral, för- och grundskola, fritidsgård samt rep- och föreningslokaler.

Just nu växer flera nya bostadskvarter fram bestående av bostadsrätter, radhus och hyresrätter. Närheten till både natur och serviceinrättningar gör området mycket populärt bland barnfamiljer. Umedalen är ett modernt bostadsområde med närhet till älv, grönska, kultur och motionsmöjligheter.

1980- och 90-talshus

På Umedalen finns våra cirka 680 lägenheter på Glädjens gränd, Hemmansvägen, Hästskovägen, J A Linders väg, Löftets gränd, Paradisgränd, Teaterallén och Viggens väg. Här hittar du allt från ettor till femmor. De flesta fastigheter byggdes under 1980- och 90-talet. I området hyr vi också ut seniorlägenheter.

Stort serviceutbud och bra bussförbindelser

De lägenheter Bostaden hyr ut i området är belägna i hus från två till fem våningar, med gemensamhetslokaler och bastu. Umedalen ligger cirka 5 km väster om Umeå centrum med goda bussförbindelser och ett stort serviceutbud.

Tips på nöje och fritid

Iksu spa: Gym, spa och friskvårdanläggning.

Musköten: Idrottshall. Det finns även planer på ännu en idrottshall i anslutning till den befintliga.

Skulpturpark: Började med utställningen Umedalen skulptur 1994. Parken har fått Boverkets utnämning Sveriges bästa park 2005, och lockar mer än 20 000 besökare varje sommar.

Bibliotek: Mitt i skulpturparken finns Umedalen bibiotek. Förutom utlåning av böcker och filmer hålls regelbundet utställningar och läseklubbar.

Här hittar du en karta över Umedalen