Marieberg

Där du känner dig hemma – Marieberg

Våra cirka 370 lägenheter på Marieberg ligger på Björnvägen och Rådjursvägen. På Älgvägen har vi seniorbostäder. Samtliga Bostadens hus på Marieberg byggdes 1979–1980. Här finns ettor till fyror.

Småhus och flerfamiljshus med närhet till naturen

Marieberg ligger naturnära vid Umeås norra infart, cirka 6 km från centrala stan. Området består av en blandning av småhus och flerfamiljshus varav de flesta är tvåvåningshus.

På närbelägna Mariehem och Mariedal finns ett väl utbyggt affärscentrum och inom området finns det skolor, daghem, kvartersgårdar, bastu, kyrka samt ett servicehus för äldreboende.

Här hittar du en karta över Marieberg